Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn, trước ngày 1/1/2014, mặt hàng vỏ tôm, đầu tôm sơ chế áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% ở khâu kinh doanh thương mại.

Từ ngày 1/1/2014, doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán mặt hàng vỏ tôm, đầu tôm sơ chế nêu trên cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm đầu tôm, vỏ tôm sơ chế nêu trên cho các đối tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5%.

Công văn này thay thế công văn số 725/TCT-CS ngày 10/03/2014 của Tổng cục Thuế./.

Đức Minh