Căn cứ công văn số 365/NHNN-BPH1 ngày 29/08/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Bình Phước về việc chấp thuận thay đổi địa điểm Ngân hàng TMCP Quân đội - Phòng giao dịch Chơn Thành trực thuộc chi nhánh Bình Phước.

Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-MB-HĐQT ngày 05/09/2023 của HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội về việc việc thành lập Phòng giao dịch Chơn Thành trực thuộc chi nhánh Bình Phước.

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI trân trọng thông báo về việc thành lập Phòng giao dịch Chơn Thành trực thuộc Chi nhánh Bình Phước như sau:

Tên đầy đủ: Địa điểm kinh doanh NHTMCP Quân Đội - Chi nhánh Bình Phước - Phòng giao dịch Chơn Thành

Tên viết tắt: MB Chơn Thành

Địa chỉ: Thửa đất số 30, tờ bản đồ số 47, Khu Phố 4, phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

Điện thoại: 0271 3690999 - Fax: 0271 3690999

Thời gian dự kiến khai trương hoạt động: 15/09/2023

Lĩnh vực kinh doanh: Tài chính - Ngân hàng./.