mua phun

Khu vực phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa; phía Nam đêm có nơi mưa vừa. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ; phía nam có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc (Đà Nẵng-Khánh Hòa), đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, ngày có mưa rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, phía Nam có nơi 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ; phía Nam 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Đêm nhiều mây, có mưa vài nơi; ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. /.

Theo TTXVN