HVT

Ông Hà Văn Thắm.

NHNN cho biết, trong quá trình triển khai Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, NHNN đã tiến hành thanh tra pháp nhân, thanh tra chất lượng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng. Qua thanh tra, NHNN đã phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Dương.

Để xử lý nghiêm minh các vi phạm theo quy định của pháp luật và bảo đảm Ngân hàng TMCP Đại Dương hoạt động an toàn, ổn định và đúng pháp luật, NHNN đã đình chỉ quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Dương đối với ông Hà Văn Thắm.

Đồng thời, ngày 23/10/2014, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đại Dương đã thống nhất quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Hà Văn Thắm. Bầu bà Nguyễn Minh Thu, thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời thôi đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

Giao bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Tổng giám đốc làm Phó Tổng giám đốc phụ trách. Hiện nay, NHNN đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các vi phạm tại Ngân hàng TMCP Đại Dương theo quy định của pháp luật.

NHNN cũng cho biết, sự việc trên không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Ngân hàng TMCP Đại Dương.

Hoàng Yến