Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, đến hết ngày 29/2/2024, tổng số vốn giải ngân của 9 dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải là trên 7.332 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 8,3% kế hoạch năm 2024 được giao (trên 88.032 tỷ đồng), trong đó, vốn ngân sách trung ương (NSTW) trên 6.459 tỷ đồng, đạt 10,4%; vốn ngân sách địa phương (NSĐP) trên 879 tỷ đồng, đạt 8,4%.

Một số dự án trọng điểm quốc gia đề xuất bổ sung vốn
Một số dự án trọng điểm quốc gia đang được đề xuất bổ sung vốn. Ảnh minh họa.

Tỷ lệ giải ngân này được đánh giá là thấp so với mục tiêu đề ra. Nguyên nhân được chỉ ra là do một số dự án có khả năng giải ngân đang được bố trí kế hoạch vốn NSTW năm thấp hơn so với nhu cầu vốn để thực hiện.

Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bổ sung kế hoạch vốn NSTW năm 2024 cho các dự án quan trọng quốc gia, trong đó có đề xuất của Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong phương án xử lý kế hoạch năm 2024 để đảm bảo nhu cầu vốn triển khai thực hiện dự án.

Bộ Tài chính cho biết, hiện các bộ, địa phương đang đề xuất bổ sung kế hoạch vốn. Đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo của Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trong đó, Bộ Giao thông vận tải đề xuất bổ sung kế hoạch vốn năm 2024 cho 4 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và 6 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 với số tiền trên 5.839 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất bổ sung 660 tỷ đồng cho Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (trong đó 487 tỷ đồng từ nguồn tăng thu NSTW năm 2021 và 173 tỷ đồng từ nguồn kế hoạch trung hạn).

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2024 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương cao hơn nhiều so với khả năng cân đối nguồn vốn. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bổ sung kế hoạch vốn NSTW năm 2024 cho các dự án qun trong quốc gia, trong đó có đề xuất của Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong phương án xử lý kế hoạch năm 2024 để đảm bảo nhu cầu vốn triển khai thực hiện dự án./.