Theo ĐB Vũ Thị Lưu Mai, chúng ta đã 3 năm lỡ hẹn, liên tục lùi thời điểm cải cách tiền lương để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, cho chương trình phục hồi, phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, sau hơn 2 năm thực hiện, dù Chính phủ, các bộ ngành quyết liệt đôn đốc, nhưng vẫn còn rất nhiều vốn chưa thể phân bổ. Trong khi lựa chọn phương án “thắt lưng buộc bụng” để đầu tư phát triển, một phần nguồn lực của chúng ta vẫn chưa được phát huy hiệu quả trong nền kinh tế.

“Mức lương cán bộ công chức hiện nay khá thấp”
ĐB Vũ Thị Lưu Mai: chính sách tiền lương thực sự rất cần sự thay đổi căn bản mang tính thực chất.

ĐB cho biết, cử tri đang rất quan tâm tới đây, khi thực hiện cải cách tiền lương thì mức tăng sẽ là bao nhiêu. Theo ĐB, chính sách tiền lương thực sự rất cần sự thay đổi căn bản mang tính thực chất, không chỉ mang tính hình thức.

“Trên diễn đàn, có ý kiến đề xuất tăng ở mức 21% - 22%, tuy nhiên với mức như thế này thì một người đang hưởng lương 10 triệu thì cũng chỉ tăng thêm hơn 2,1 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, Nghị quyết 27-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra mục tiêu rất rõ ràng, đó là tiền lương phải thực sự là nguồn lao động, là nguồn thu nhập chủ yếu. Chính sách tiền lương phải bảo đảm hội nhập quốc tế” - nữ ĐB là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách nhấn mạnh

Theo ĐB, hiện nay, trong bối cảnh hội nhập, rào cản quốc gia không còn là vấn đề. Hiện nay, cuộc cạnh tranh để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đang diễn ra gay gắt, đặc biệt đối với các quốc gia đang đối mặt với già hóa dân số thì thu hút lao động nhập cư đang là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế. Nếu như không có một chính sách hợp lý, thì chúng ta có thể thua ngay trên sân nhà trong cuộc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

ĐB kiến nghị, cần thực hiện nghiêm quy định tại Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị, hàng năm dành 50% tăng thu dự toán, 70% tăng thu ngân sách thực hiện của ngân sách địa phương và 40% tăng thu ngân sách trung ương để dành cho cải cách tiền lương.

Bên cạnh đó, cần tuân thủ đúng trật tự ưu tiên trong phân bổ nguồn tăng thu. Theo đó, khoản 2 điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước quy định rất rõ, đó là ưu tiên cho chính sách tiền lương trước khi xem xét đến các dự án đầu tư.

Phải coi trả lương là hình thức đầu tư

“Cần thực sự coi trả lương là hình thức đầu tư, đầu tư cho con người và đầu tư cho tương lai, chỉ có đầu tư tương xứng mới mang lại hiệu quả thiết thực. Đất nước chúng ta không thiếu người tài, không thiếu người tâm huyết muốn cống hiến, nhưng thực sự cần một chính sách đủ mạnh, tạo động lực, niềm tin cho người lao động” - ĐB Vũ Thị Lưu Mai nhấn mạnh.