Theo ông Lương Trường Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh: Năm 2014, Cục đã thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa một cách mạnh mẽ, sâu rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, tạo môi trường đầu tư, giảm thiểu tối đa chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên, gắn công tác kiểm soát thủ tục hành chính với công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên xem xét, đánh giá, theo dõi tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng thời thường xuyên quan tâm, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hải quan, tăng cường thực hiện đối thoại doanh nghiệp để kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn.

Trong năm, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã tổ chức 3 hội nghị đối thoại doanh nghiệp tại 3 Chi cục lớn: Hải quan CK cảng Vũng Áng, Hải quan KKT Cầu Treo, Hải quan CKQT Cầu Treo.

Triển khai ký phối hợp thu ngân sách với các ngân hàng thương mại đã có cam kết với Tổng cục Hải quan trên địa bàn và phối hợp ghi thu, ghi chi NSNN với Kho bạc, Cục thuế. Việc này đã góp phần giảm tối thiểu thời gian thông tin thu nộp thuế cho doanh nghiệp, thông quan hàng hóa nhanh chóng, kịp thời.

Năm 2014, bên cạnh việc tiếp tục vận hành hệ thống thông quan điện tử (đã triển khai từ năm 2010), Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động chuẩn bị mọi điều kiện để tiếp nhận hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS triển khai đồng bộ trong toàn ngành.

Trong năm 2014, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã được Tổng cục Hải quan tặng Giấy khen cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực, cho 10 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống buôn bán, tàng trữ chất ma túy; Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen cho 2 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc; Tổng cục trưởng tặng Giấy khen cho 20 cá nhân trong việc vận hành hệ thống VNACCS/VCIS…

cho
Sử dụng chó nghiệp vụ để đấu tranh phòng chống việc buôn lậu, vận chuyển ma túy. Ảnh: H.H

Dự kiến năm 2015, Cục Hải quan Hà Tĩnh tiếp tục cải cảnh thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, đồng hành và tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình tham gia hoạt động XNK.

Tăng cường công tác kiểm soát, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Triển khai các khâu nghiệp vụ cơ bản nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới trong điều kiện môi trường thông quan điện tử.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra công khai, giám sát hàng hóa, hành lý xuất nhập khẩu qua lại cửa khẩu, vào ra khu kinh tế Cầu Treo.

Tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ. Đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan đúng quy định của pháp luật để hạn chế việc doanh nghiệp lợi dụng sơ hở tại các khâu trước và trong thông quan để gian lận trốn thuế.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch kiểm tra nội bộ đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt...

Phát động các phong trào thi đua thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính, gắn với yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

Huy Phong