Liên tục “khất” nợ tiền mua lúa của nông dân hàng trăm tỷ, Tập đoàn Lộc Trời kinh doanh ra sao?
Tập đoàn Lộc Trời "hứa" với cơ quan chức năng mỗi tuần trả một phần và trả dứt điểm đến ngày 20/5/2024. Ảnh tư liệu

Liên tục xin lùi thời gian trả nợ

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho thấy, trong vụ Đông Xuân 2023 - 2024, Tập đoàn Lộc Trời đã ký hợp đồng tiêu thụ trên 16.070 ha. Đến nay, Tập đoàn Lộc Trời đã thực hiện thu mua 10.501 ha.

Vào thời điểm ngày 12/4/2024, Tập đoàn Lộc Trời còn nợ của 928 nông dân với tổng số tiền gần 246 tỷ đồng.

Phía Lộc Trời cho biết, nguyên nhân dẫn đến số nợ trên là do lượng lúa thu hoạch đồng loạt dẫn đến khó khăn trong thu xếp dòng tiền từ vay vốn của các ngân hàng để thanh toán cho nông dân chưa kịp thời.

Ngoài ra, Tập đoàn Lộc Trời tham gia xuất khẩu với số lượng lớn. Tuy nhiên, tiền thanh toán của khách hàng quốc tế trả chậm dẫn đến nguồn tiền thanh toán cho người dân không đúng theo hợp đồng. Hơn nữa, phương thức vay của các ngân hàng có thay đổi nên Tập đoàn Lộc Trời khó khăn trong tiếp cận vốn vay.

Đại diện Tập đoàn Lộc Trời cũng cam kết hỗ trợ lãi suất 0,6%/tháng (7,2%/năm) cho người dân bị nợ nếu việc trễ hạn từ ngày thứ 6 trở đi (tính từ ngày cân lúa). Thời gian cam kết chi trả dứt điểm toàn bộ số tiền còn nợ nông dân chậm nhất đến ngày 26/4/2024.

Đến ngày 24/4/2024, nhận thấy tình hình Tập đoàn Lộc Trời không có khả năng hoàn thành được các nội dung như cam kết. Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang tiếp tục chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp cùng đại diện Tập đoàn Lộc Trời.

Cung cấp đến TBTCVN, đại diện Tập đoàn Lộc Trời thừa nhận, những khó khăn như trong biên bản làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang dẫn đến tình trạng chậm thanh toán cho nông dân. Vị này khẳng định, đến thời điểm hiện tại, LTG chỉ còn nợ gần 160 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, theo thống kê từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, luỹ kế đến ngày 24/4/2024, Tập đoàn Lộc Trời đã thanh toán hơn 235 tỷ đồng, số tiền còn lại chưa thanh toán cho nông dân là gần 205 tỷ đồng (bao gồm 16 tỷ đồng tiền mua lúa của nông dân sau ngày 11/4/2024).

Lần này, Tập đoàn Lộc Trời cam kết chi trả lãi suất 0,8%/tháng (tương đương 9,6%/năm) cho nông dân từ ngày 27/4/2024 trở về sau. Mỗi tuần trả một phần và trả dứt điểm đến ngày 20/5/2024.

Liên tục “khất” nợ tiền mua lúa của nông dân hàng trăm tỷ, Tập đoàn Lộc Trời kinh doanh ra sao?
Báo cáo tài chính quý I/2024 của Tập đoàn Lộc Trời

Lộc Trời lỗ sâu trong quý I/2024

Báo cáo tài chính của LTG chỉ ra, tính đến ngày 31/3/2024, doanh thu thuần của Lộc Trời đạt 3.849 tỷ đồng, doanh thu tài chính kỳ này ở mức 32,9 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2024, Tập đoàn Lộc Trời báo lỗ sau thuế hơn 96,2 tỷ đồng, tăng lỗ so với mức 81,2 tỷ đồng ghi nhận vào cùng kỳ năm 2023.

Tại thời điểm 31/3/2024, tổng tài sản LTG tăng 4% so với đầu năm lên 11.912,5 tỷ đồng. Trữ tiền ở mức 226 tỷ đồng, giảm sâu 63% so với đầu năm.

Đáng chú ý, Tập đoàn Lộc Trời có hơn 6.472 tỷ đồng phải thu ngắn hạn của khách hàng, chiếm tới 54,3% tài sản.

Trong đó phải thu của Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ Cao Đại Tài là 835,5 tỷ đồng (tăng tới 155% so với đầu năm); Công ty TNHH BVTV Duy Phát Kiên Giang 407 tỷ đồng; Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ Cao Hiếu Nhân 404,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn Lộc Trời còn phải thu của Công ty CP Lương Thực Hưng Phước 643,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Sản xuất TMDV Cường Nguyên Agri 765,4 tỷ đồng. Các khách hàng khác ở mức 3.472 tỷ đồng (chiếm tới 54% khoản phải thu ngắn hạn).

Tính tới cuối tháng 3/2024, Lộc Trời có hơn 826 tỷ đồng nợ khó đòi, trong đó phải dự phòng tới hơn một nửa là 490 tỷ đồng dự phòng khó đòi. Nợ khả năng thu hồi thấp là 384 tỷ đồng, nợ quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm la 2934 tỷ đồng, nợ quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm là 125 tỷ đồng, nợ quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm 14 tỷ đồng, quá hạn từ 3 năm trở lên gần 9,5 tỷ đồng...

Hàng tồn kho của LTG tăng mạnh 43%, đạt hơn 2.816 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng 6% so với đầu năm lên gần 8.939 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn nhích nhẹ, đạt 6.246 tỷ đồng, chiếm 70% tổng nợ, vay nợ dài hạn ở mức gần 81 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.