công trình xây dựng cơ bản

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thanh tra Tài chính sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách đảm bảo bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; tập trung thanh tra các nguồn vốn đầu tư, nguồn dự phòng ngân sách, các khoản phí, lệ phí…

Thanh tra, kiểm tra rà soát kỹ các khoản chi thường xuyên, chi đầu tư xây dựng cơ bản tại các dự án, công trình sử dụng lớn vốn NSNN, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA...

Cũng theo Thanh tra Bộ Tài chính, bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và điều hành ngân sách, đơn vị cũng sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra công tác chống gian lận thương mại, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, đặc biệt là tại các thành phố, đô thị lớn, các doanh nghiệp (DN) ngoài quốc doanh, DN FDI; chú trọng thanh tra một số lĩnh vực trọng điểm như: chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng…

Tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định; điều phối công tác thanh tra, kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, các DN lớn tại các địa phương để hạn chế tình trạng bỏ sót các DN không được thanh tra, kiểm tra;

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại các DN có vốn chủ sở hữu của Nhà nước lớn; đánh giá tình hình tài chính DN, tình hình vốn của DN, tình hình vay, đầu tư, khả năng trả nợ, việc chấp hành chế độ kế toán. Thanh tra, kiểm tra các DN hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm góp phần công khai, minh bạch thị trường, đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư và DN;

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá gắn liền với công khai, minh bạch trong điều hành giá cả, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh và đời sống dân sinh như: xăng dầu, điện, than…/.

Nhật Minh