cục thuế quảng nam

Tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Nhật Minh.

Ông Nguyễn Bằng Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) cho biết, năm 2021 Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục cập nhật, tổng hợp phân tích về tình hình sản xuất kinh doanh, thu nộp ngân sách nhà nước năm 2020 và tiến hành phân tích sâu các rủi ro về thuế, lập kế hoạch chi tiết khi tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với từng doanh nghiệp.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra tại từng doanh nghiệp, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn sẽ tiến hành tổng hợp, ghi lại những hành vi vi phạm chủ yếu của doanh nghiệp lớn thường gặp, nguyên nhân dẫn đến vi phạm.

“Đối với những hành vi người nộp thuế cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ phổ biến kinh nghiệm trong toàn cán bộ cán bộ công chức để lưu ý khi triển khai thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp” - ông Thắng chia sẻ.

Cũng theo ông Nguyễn Bằng Thắng, với những hành vi vi phạm hành chính về thuế, do chính sách thuế chưa rõ ràng vì có nhiều cách hiểu khác nhau, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn sẽ tổng hợp lại, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Để đảm bảo chống thất thu ngân sách hiệu quả, Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, công chức.

“Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn sẽ cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn liên quan đến kinh tế, kế toán, kỹ năng thanh tra kiểm tra, nhất là nghiệp vụ thanh tra giá chuyển nhượng, thỏa thuận trước về giá để nâng cao trình độ cho công chức thuế, qua đó rút ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế” - ông Thắng cho biết./.

Nhật Minh