USD

Có thể đình chỉ hoạt động ngân hàng nếu vi phạm quy định lãi suất

Được biết, thời gian gần đây NHNN đã nhận được thông tin phản ánh trên thị trường xuất hiện tình trạng một số ngân hàng lách luật vượt trần lãi suất huy động USD. Một trong các cách thức được các ngân hàng áp dụng theo thông tin phản ánh là thay vì trực tiếp nhận lãi từ khoản tiền gửi bằng USD, khách hàng được tư vấn gửi thêm một khoản tiền VNĐ. Sau đó, toàn bộ lãi từ khoản tiền gửi USD được cộng dồn vào lãi của khoản tiết kiệm tiền VND. Đây là hành vi vi phạm các quy định của pháp luật và chỉ đạo của NHNN về hoạt động huy động vốn.

Từ tình hình trên, để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, an toàn hoạt động của TCTD và ổn định thị trường tiền tệ, tại văn bản số 3254 gửi các ngân hàng, Thống đốc NHNN yêu cầu các ngân hàng nghiêm túc chấp hành các quy định hiện hành, các chỉ đạo của Thống đốc về lãi suất huy động, đặc biệt là huy động USD. Nghiêm cấm các ngân hàng thực hiện các biện pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động USD.

Đồng thời, các ngân hàng phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ, chủ động phát hiện những vi phạm về mức lãi suất huy động; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của TCTD để xảy ra vi phạm. Chủ động theo dõi, phản ánh về Cơ quan Thanh tra giám sát của NHNN các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm quy định trong huy động vốn của TCTD khác.

NHNN cho biết sẽ không xem xét, chấp thuận đề nghị của các TCTD về việc mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy ATM, văn phòng đại diện, cung cấp dịch vụ mới hoặc triển khai nghiệp vụ kinh doanh mới; hạn chế, đình chỉ, tạm đình chỉ một hoặc một số hoạt động ngân hàng (nếu xét thấy cần thiết) với các TCTD để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về lãi suất huy động cho đến khi chấm dứt hoàn toàn vi phạm.

Lãnh đạo NHNN địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lách trần lãi suất

Cùng ngày, tại văn bản số 3255 gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Thống đốc NHNN yêu cầu các cơ quan này tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về lãi suất huy động đối với các TCTD thuộc chức năng quản lý trên địa bàn; xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp vi phạm, quy trách nhiệm cụ thể đối với cá nhân, tổ chức có liên quan, nếu có.

Trường hợp phát hiện và áp dụng các hình thức xử lý TCTD có vi phạm liên quan đến việc chấp hành quy định về lãi suất hoặc trường hợp phát hiện các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh không đúng vấn đề, đề nghị đơn vị gửi báo cáo nhanh về NHNN để kịp thời công bố trên website NHNN và các phương tiện thông tin đại chúng.

NHNN cũng nêu rõ, Giám đốc, Chánh Thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hà Nội (Cục I), Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM (Cục 2) chịu trách nhiệm trước Thống đốc NHNN trong mọi trường hợp để xảy ra các vi phạm quy định về lãi suất tại các TCTD trên địa bàn nhưng không kịp thời phát hiện, xử lý và báo cáo NHNN.

H.Y