thuong

Hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu lớn

Năm 2020 – năm cuối cùng thực hiện mục tiêu 5 năm 2015 – 2020, cả nước phải đối diện với nhiều khó khăn khi đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu với diễn biến khó lường và mức độ nguy hiểm chưa từng có trong lịch sử đã tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế nói chung và ngành Công thương nói riêng.

Trong bối cảnh đó, ngành Công thương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và đạt được kết quả toàn diện trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đánh giá, ngành Công thương đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu được Quốc hội, Chính phủ giao trong kế hoạch năm 2020, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước ở mức 2,91%, các nền tảng vĩ mô được bảo đảm, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, tái cơ cấu kinh tế đi vào chiều sâu.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu rõ, năm 2020, dù gặp khó khăn rất lớn do đại dịch
Covid-19, kim ngạch xuất khẩu cả nước vẫn rất khả quan và đã đạt giá trị tuyệt đối 281 tỷ USD. “Kết quả xuất nhập khẩu là minh chứng chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa bền vững đang đi đúng hướng và đạt kết quả tích cực. Đây cũng là mục tiêu phải kiên định phát triển trong giai đoạn tới” - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Cùng với kết quả tích cực của xuất nhập khẩu, các ngành công nghiệp tiếp tục vươn lên, vượt qua khó khăn trong bối cảnh đứt gãy các chuỗi cung ứng. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2020 tăng 3,36%, tăng cao hơn so tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Đáng chú ý, công tác đàm phán, ký kết và triển khai thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTAs) đạt được kết quả quan trọng, đặc biệt là các hiệp định như: CPTPP, EVFTA, RCEP, UKVFTA... Năm 2020, Bộ Công thương đã tham gia đóng góp tích cực trong việc đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19.

Cũng trong năm 2020, công tác bảo đảm ổn định cung cầu, giá cả hàng hóa; kiểm soát, xử lý vi phạm, nâng cao trật tự thị trường đã được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đặc biệt trong các giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thiên tai xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước.

Cùng với đó, quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế và triển khai chính phủ điện tử được Bộ Công thương kiên trì thực hiện. Đến nay, với 2 đợt cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực quản lý, đã có 880 điều kiện trong tổng số 1.216 điều kiện đầu tư kinh doanh được cắt giảm (chiếm 70% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Công thương); toàn bộ 295 thủ tục hành chính cấp trung ương thuộc phạm vi quản lý của bộ đã được triển khai trực tuyến ở mức độ 2 trở lên, trong đó có 220 dịch vụ công trực tuyến được thực hiện ở mức độ 3, 4 trực tiếp tại Cổng dịch vụ công của bộ. “Năm 2020 mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng ngành Công thương đã nỗ lực cố gắng hết mình, góp phần vào thành công chung của cả nước”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Năm 2021 hướng tới 6 mục tiêu trọng điểm

Bước sang năm 2021, tình hình thế giới và khu vực được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhanh và khó lường hơn trước. Xu hướng bảo hộ mậu dịch, cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn tiếp tục diễn ra gay gắt, dịch Covid-19 có thể còn diễn biến phức tạp... Bộ trưởng Công thương khẳng định, những nhiệm vụ giải pháp cho năm 2021 của ngành sẽ gắn chặt với một số nguyên tắc và yêu cầu căn bản.

Một là, phải tập trung bám sát mục tiêu đề ra, bám sát diễn biến thị trường để có phản ứng, xử lý kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, lắng nghe doanh nghiệp, tìm mọi biện pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng đề ra. Tinh thần chung là cố gắng phấn đấu để thực hiện ở mức cao hơn các chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành Công thương trên tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển.

Hai là, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết 01, Nghị quyết 02 của Chính phủ để tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá để xử lý linh hoạt, kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh...

Ba là, các đơn vị trong toàn ngành cần quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các chủ trương, định hướng lớn của Đảng theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII sắp tới đây. Đặc biệt là xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế chính sách để thực hiện thực chất, có hiệu quả các đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước những năm tới trên tinh thần quyết tâm cao hơn. Coi thể chế là nền tảng quan trọng nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đưa đất nước tiến lên.

Bốn là, lấy phát triển của doanh nghiệp làm mục tiêu và là trọng tâm cho hoạt động của ngành Công thương. Các cơ chế, chính sách, chương trình hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành Công thương, phải lấy hiệu quả và sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân làm thước đo của quá trình đổi mới và tái cơ cấu.

Năm là, các đơn vị trong toàn ngành tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, tăng cường phối hợp xử lý công việc gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử; đặc biệt chú trọng khâu tổ chức thực hiện, tạo chuyển động mạnh mẽ trong toàn hệ thống; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hướng đến phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã hội số, nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, quyết liệt hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cuối cùng, lãnh đạo các đơn vị trong toàn ngành cần tập trung rà soát các mặt công tác để lo cho người dân đón tết an toàn, đầy đủ, đặc biệt là công tác quản lý thị trường, cung cầu, giá cả hàng hóa phục vụ tết cho người dân. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trước tiên phải bảo đảm, vì sự an toàn và ổn định, phát triển của đất nước.

Tốc độ xuất khẩu của Việt Nam đạt mức cao nhất thế giới

Kết thúc năm 2020, Việt Nam đã xuất khẩu được 281,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2019 và là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao nhất trên thế giới trong bối cảnh đại dịch Covid-19; xuất siêu ở mức cao kỷ lục 19,1 tỷ USD, qua đó ghi nhận 5 năm liên tiếp thặng dư cán cân thương mại. Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định trong hoạt động xuất nhập khẩu với việc tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm thứ hai liên tiếp đạt mức trên 500 tỷ USD. Về cơ bản, các mục tiêu đề ra trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 đều đạt được.

Tố Uyên - Minh Khuyên