hải quan

Cán bộ Hải quan Lào Cai thông quan cho hàng nông sản xuất khẩu. Ảnh: TL

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 789/CĐ-TTg ngày 05/6/2021 về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện mục tiêu kép.

Theo đó, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc tạo điều kiện thông quan ngay trong ngày đối với hàng hóa xuất khẩu là nông sản đến thời điểm thu hoạch chính vụ nói riêng và nông sản nói chung qua cửa khẩu biên giới.

Giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với cơ quan kiểm dịch để thực hiện nhanh chóng thủ tục cho doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị hải quan bố trí cán bộ công chức giải quyết thủ tục thông quan và giám sát hàng hóa xuất khẩu là nông sản qua cửa khẩu ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ; ưu tiên, bố trí, sắp xếp các xe đã hoàn thành thủ tục thông quan hàng hóa trước được đi qua cửa khẩu sớm.

Đồng thời, các đơn vị hải quan phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi tại cửa khẩu bố trí khu vực, địa điểm tạo điều kiện cho hàng hóa là nông sản đưa vào lưu trữ, bảo quản trong thời gian chờ xuất khẩu; phối hợp với các lực lượng biên phòng, công an để điều tiết giao thông cho xe ra vào, không bị ùn tắc, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng mất ổn định gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.

Cơ quan hải quan chủ động thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin về thủ tục hải quan và chính sách hàng hóa của phía nhập khẩu và tuyên truyền phổ biến cho doanh nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, nắm sát tình hình thực tế, xử lý giải quyết các vướng mắc thực tế phát sinh, xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà cho doanh nghiệp. Không thực hiện việc chuyển luồng đối với hàng hóa xuất khẩu là nông sản trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật./.

Ngọc Linh