so tai chinh tp ho chi minh

Lãnh đạo chính quyền TP. Hồ Chí Minh trao cờ truyền thống cho ngành Tài chính thành phố. Ảnh Đỗ Doãn

Đến dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của Thành phố, cùng đông đảo các cán bộ, công chức ngành Tài chính TP. Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

Năng động, sáng tạo và luôn hoàn thành nhiệm vụ

Báo cáo tại buổi lễ, Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh Đào Thị Hương Lan đã khái quát lại quá trình thành lập và trưởng thành của ngành Tài chính nói chung; các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc… nói riêng của Thành phố.

Theo đó, kể từ khi thành lập đến nay, ngành Tài chính Thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từng bước xây dựng ngành và đội ngũ cán bộ tài chính không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Đặc biệt, ngành Tài chính TP. Hồ Chí Minh thời gian qua đã tham mưu các cấp chính quyền địa phương huy động đầy đủ, kịp thời nguồn thu vào ngân sách Nhà nước (NSNN); quản lý điều hành NSNN chủ động, tích cực; đảm bảo quỹ tài chính-ngân sách cân đối, đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của Thành phố. Tiềm lực tài chính và quy mô NSNN ngày càng được củng cố và phát triển với đóng góp 1/3 vào nguồn thu ngân sách quốc gia.

Ngoài việc luôn hoàn thành nhiệm vụ thu chi NSNN, ngành Tài chính TP. Hồ Chí Minh với tinh thần năng động, sáng tạo, luôn bám sát thực tiễn… đã nghiên cứu, đề xuất thực hiện thí điểm nhiều cơ chế, chính sách mới mang tính đột phá, đóng góp vào quá trình hình thành, hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước một cách sáng tạo.

Qua quá trình thực hiện, một số mô hình thí điểm đã phát huy kết quả tích cực và được Trung ương triển khai nhân rộng trên phạm vi cả nước. TP. Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên thực hiện thí điểm việc xử lý sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước; đấu giá quyền sử dụng đất; thu hút đầu tư theo phương thức đổi đất lấy hạ tầng; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, trong suốt 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, ngành Tài chính TP. Hồ Chí Minh đã cùng các sở, ban ngành chức năng, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Thành phố nhiều cơ chế, chính sách mới, nhất là việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống người dân.

Đặc biệt, trong điều kiện nguồn thu cân đối ngân sách địa phương còn hạn hẹp, việc vận dụng sáng tạo, thực hiện đa dạng hóa các hình thức huy động vốn đã giúp ngành Tài chính Thành phố cân đối được nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu chi đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nói riêng và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Cần phát huy hơn nữa vai trò trong giai đoạn mới

chi mai
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Đỗ Doãn

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá cao những kết quả mà ngành Tài chính TP. Hồ Chí Minh đạt được kể từ khi thành lập, đặc biệt là trong bối cảnh vừa phải khắc phục hậu quả chiến tranh để lại, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ngay sau ngày đất nước giải phóng.

“Các cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Dự trữ Nhà nước trên địa bàn Thành phố đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị của Thành phố trong công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN), hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao hàng năm, đóng góp chung vào việc hoàn thành nhiệm vu thu NSNN của cả nước”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nói.

Theo Thứ trưởng, đất nước hiện đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Nhiệm vụ trong giai đoạn mới với ngành Tài chính Việt Nam nói chung và ngành Tài chính TP. Hồ Chí Minh nói riêng là rất lớn, với yêu cầu rất cao và những thách thức mới.

Thứ trưởng đề nghị ngành Tài chính TP. Hồ Chí Minh ngoài việc cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn tồn tại… cần tích cực nghiên cứu, tham mưu chính quyền Thành phố thực hiện các cơ chế, chính sách mới phù hợp với thực tiễn nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu chi NSNN trên địa bàn…

Đồng thời, phải đề cao kỷ cương, kỷ luật tài chính; tham mưu phân bổ nguồn lực hợp lý, kiểm tra giám sát tài chính, đảm bảo công khai minh bạch; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa; quan tâm củng cố công tác thanh tra, giám sát…

“Đặc biệt, ngành Tài chính TP. Hồ Chí Minh cần phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tinh thông nghiệp vụ, đạo đức, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đổi mới hội nhập và phải coi đây là yếu tố then chốt, quyết định sự phát triển của ngành”, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu./.

Đỗ Doãn