Đưa toàn bộ hoạt động của cơ quan thuế lên môi trường số

Phát biểu tại Diễn đàn Thuế - Hải quan năm 2023, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Thuế được phát triển qua hơn 30 năm theo các chương trình cải cách, hiện đại hoá của Chính phủ, phù hợp với giải pháp, công nghệ, hạ tầng, trang thiết bị tại các cơ quan thuế theo từng giai đoạn.

"Việc ứng dụng CNTT đã góp phần xây dựng ngành Thuế hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và triển khai thành công các chương trình, kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được tổ chức, doanh nghiệp (DN), cá nhân và toàn xã hội ghi nhận và đánh giá cao" - Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.

Ngành Thuế chuyển đổi số toàn diện phục vụ người dân, doanh nghiệp
Ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu tại diễn đàn.

Thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg năm 2020, ngành Thuế đã thay đổi tổng thể và toàn diện về cách thức làm việc, đưa toàn bộ hoạt động của cơ quan thuế lên môi trường số, đổi mới mô hình hoạt động, thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ số và dữ liệu số.

Để có được sự thành công của chuyển đổi số ngành Thuế, các yếu tố đóng vai trò quyết định, đó là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và sự vào cuộc của cả hệ thống thuế với các giải pháp đồng bộ từ xây dựng, hoàn thiện các văn bản chính sách, nghiệp vụ; cơ cấu tổ chức, quy trình quản lý đến việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế.

Cùng với đó là sự đồng hành của NNT trong công tác chuyển đổi số, qua đó tạo động lực thúc đẩy sự phát triển và sự thành công của chuyển đổi số ngành Thuế.

Trong những năm qua, ngành Thuế luôn nỗ lực cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý, từ việc hoàn thiện môi trường pháp lý đến phát triển hạ tầng, cung cấp các dịch vụ thuế điện tử theo hướng tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số. Với phương châm lấy người dân và DN làm trung tâm để phục vụ, ngành Thuế đã và đang triển khai nhiều dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế và chuyển đổi số một cách toàn diện.

Triển khai ứng dụng Etax mobile cho cá nhân và tích hợp VNEID trong xác thực sử dụng dịch vụ thuế điện tử; Xây dựng Cổng thông tin thương mại điện tử; Cổng thông tin điện tử dành cho Nhà cung cấp nước ngoài; Cung cấp dịch vụ thuế điện tử qua Bản đồ số hộ kinh doanh; Các dịch vụ tích hợp Thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thanh toán nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Tích hợp Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư...

Tổng cục Thuế xác định mục tiêu chiến lược là cần phải cung cấp dịch vụ điện tử và các công cụ hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp để giúp họ tham gia quá trình chuyển đổi số.

Cụ thể, về cải cách thủ tục hành chính. Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, trong thời gian qua, Tổng cục Thuế đã triển khai nghiêm túc các Nghị quyết số 17/NQ-CP năm 2019, Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP năm 2021, Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ với mục tiêu cắt giảm TTHC, đơn giản hóa quy định về hoạt động kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử, tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

Về chuyển đối số công tác quản lý thuế tại cơ quan thuế, ông Đặng Ngọc Minh thông tin, ngành Thuế xác định chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại, chính vì vậy ngành Thuế đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Cụ thể như: Triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS; hóa đơn điện tử (HĐĐT); HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; phân tích, phân loại rủi ro trong hoàn thuế; ứng dụng AI trong phân tích chuỗi liên kết mua bán trên HĐĐT.

Về phát triển các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, nhằm hỗ trợ NNT trong việc khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử nhanh chóng, thuận tiện, từ năm 2009, ngành Thuế đã triển khai cung cấp các dịch vụ thuế điện tử phục vụ cho người dân và doanh nghiệp trong việc khai thuế, nộp thuế điện tử và năm 2017 là dịch vụ hoàn thuế điện tử.

Đặc biệt từ tháng 6/2023 Tổng cục Thuế đã triển khai ID khoản phải nộp hỗ trợ NNT tra cứu, xác định các khoản nộp theo tính chất, thứ tự thanh toán.

Ngoài ra, Ngành Thuế đã triển khai các chuyển đổi số khác như: Cung cấp các kênh thông tin hỗ trợ NNT (Website ngành Thuế, tin nhắn NNT, 479 kênh hỗ trợ NNT); chuyển đổi số hạ tầng kỹ thuật (Hạ tầng truyền thông; hạ tầng kỹ thuật; an toàn, an ninh thông tin; quản trị, vận hành hệ thống).

Tiếp tục lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Chia sẻ về định hướng chuyển đổi số của ngành Thuế trong giai đoạn 2021 - 2025, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, Chính phủ đã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm cần sự quyết tâm vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương; chuyển đổi số là quyết tâm chính trị của người đứng đầu.

Chuyển đổi số còn là cuộc cách mạng của toàn dân. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành Thuế xác định các giải pháp phát triển CNTT ngành Thuế trong giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng tích hợp, tập trung, lấy người dân, DN làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số.

Ngành Thuế chuyển đổi số toàn diện phục vụ người dân, doanh nghiệp
Toàn cảnh Diễn đàn Thuế - Hải quan năm 2023.

Cụ thể, ngành Thuế định hướng phát triển hệ thống CNTT tích hợp, tập trung, đảm bảo lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, công khai minh bạch, hiệu quả, tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, cũng như đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả của quản lý nhà nước.

Cung cấp các dịch vụ thuế số và các dữ liệu điện tử để tạo thuận lợi cho NNT, góp phần nâng cao xếp hạng của Việt Nam về mức độ đơn giản, thuận lợi về thuế. Xây dựng các nền tảng tích hợp, nền tảng dữ liệu lớn để cung cấp thông tin đầy đủ cho việc chỉ đạo điều hành, kết nối trao đổi thông tin liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước, hỗ trợ công tác quản lý thuế, quản lý rủi ro thuế và hoạch định chính sách.

“Triển khai thành công các nhiệm vụ nêu trên sẽ góp phần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số ngành Thuế nói riêng và chiến lược chuyển đổi số Quốc gia nói chung” - Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.

Ứng dụng các thành tựu công nghệ mới phù hợp với chuẩn mực quốc tế nhằm xử lý tự động các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và phân tích dữ liệu lớn phục vụ công tác hoạch định chính sách, dự báo số thu, tuyên truyền hỗ trợ NNT, quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ và thanh tra, kiểm tra thuế, điều tra thuế...

Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, đảm bảo vận hành liên tục, hiệu quả, an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu. Hệ thống CNTT được phát triển theo định hướng Chính phủ điện tử và Chính phủ số.

Trong giai đoạn tới, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Thuế sẽ có nhiều cơ hội và thách thức cho sự phát triển. Chính vì vậy, để có được sự thành công của chuyển đổi số ngành Thuế, ngành Thuế cần triển khai nhiều dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong công tác quản lý thuế và chuyển đổi số một cách toàn diện.

Cụ thể là xây dựng kho cơ sở dữ liệu thuế và phát triển hệ thống phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro; mở rộng các dịch vụ thuế điện tử; Chatbot hỗ trợ NNT; mở rộng bản đồ số hộ, cá nhân kinh doanh; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, an toàn an ninh theo định hướng chuyển đổi số./.