thuế hà tĩnh

Hội nghị triển khai luật thuế thu nhập cá nhân cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh. Ảnh: Đ.T

>> Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tăng thu NSNN

Theo đó, nội dung các văn bản cán bộ công chức trong đơn vị cần tập trung học tập, nghiên cứu nắm vững như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thuế TNDN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN; Luật Giá; Luật Dự trữ quốc gia; Luật phòng chống rửa tiền; Luật phòng chống tham nhũng; Bộ luật lao động…vv

Nhiều nội dung, chương trình đã được Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ người nộp thuế. Trong đó có: Nghị quyết số 02/NQ-CP, kê khai, quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2012, chính sách về lệ phí trước bạ. Đặc biệt, ngành Thuế Hà Tĩnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thuế TNDN.

Song song với đó, Cục Thuế Hà Tĩnh còn tổ chức các hội nghị đối thoại, tập huấn thường xuyên cho người nộp thuế cũng như cán bộ thuế, tổ chức “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế”, vừa giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của người nộp thuế và là kênh để tiếp nhận ý kiến phản hồi từ phía người dân, doanh nghiệp về những chính sách thuế.

Cục Thuế Hà Tĩnh cũng thường xuyên duy trì, phối hợp thông tin với các cơ quan ngôn luận, báo chí để thực hiện tuyên truyền kịp thời về hoạt động của ngành Thuế, phù hợp với định hướng, mục tiêu quản lý thuế ở từng thời điểm thích hợp./.

Đức Thống (Cục thuế Hà Tĩnh)