Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nhật Nam

4 luật thuế sửa đổi, bổ sung được giới thiệu tại Hội nghị là: Luật Quản lý thuế, Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TNDN và Luật Thuế TNCN, có hiệu lực từ 1/7/2013 và 1/1/2014.

Hội nghị nhằm giúp các phóng viên cập nhật, hiểu rõ các chính sách thuế mới, để phối hợp cùng với ngành Thuế thông tin, tuyên truyền một cách đầy đủ, chính xác, đặc biệt là những cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, đến với cộng đồng xã hội.

Ông Cao Anh Tuấn kêu gọi các phóng viên, nhà báo tiếp tục theo sát, ủng hộ ngành Thuế, phản ánh những vướng mắc từ phía DN, người dân liên quan đến thủ tục cũng như chính sách thuế để điều chỉnh kịp thời trong thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền hoàn thiện phù hợp; để ngành Thuế tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Đỗ Vinh