53 địa phương tăng trưởng thu so với cùng kỳ

Chiều ngày 1/3, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác thuế 2 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ và chương trình công tác thuế tháng 3 năm 2024, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn chủ trì hội nghị.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, ngay từ những tháng đầu năm 2024, ngành Thuế tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính.

Ngành Thuế thu ngân sách 2 tháng tăng trưởng gần 13% so với cùng kỳ
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

Để việc triển khai nhiệm vụ công tác thuế trong toàn ngành đạt kết quả cao nhất, ngay từ đầu năm Tổng cục Thuế đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024. Theo đó, toàn ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), người nộp thuế (NNT); triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho NNT.

Tổng cục Thuế cho biết, có 53/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2023; còn 10/63 địa phương có tổng thu thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Có 37/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (trên 20%); 26/63 địa phương có tiến độ thu đạt thấp (dưới 20%).

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế ngay từ những ngày đầu năm, lũy kế 2 tháng đầu năm 2024 toàn ngành Thuế quản lý ước đạt 361.672 tỷ đồng, đạt 24,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112,9% so với cùng kỳ năm 2023 thực hiện.

Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 9.740 tỷ đồng, bằng 21,2% so với dự toán, bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Thu nội địa ước đạt 351.933 tỷ đồng, bằng 24,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 113,4% so với cùng kỳ năm 2023. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 276.283 tỷ đồng, bằng 25,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 112% so với cùng kỳ năm 2023.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp quản lý thuế

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn đề nghị các đơn vị trong toàn ngành Thuế tập trung triển khai một số nhóm nhiệm vụ cơ bản để triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế giao toàn ngành tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN trong tháng 3 và quý I năm 2024.

Ngành Thuế thu ngân sách 2 tháng tăng trưởng gần 13% so với cùng kỳ
Lãnh đạo các vụ, cục báo cáo nhiệm vụ công tác quản lý thuế. Ảnh: Phương Thảo

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), đảm bảo thực hiện hoàn thuế đúng đối tượng quy định, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ theo đúng quy định.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các gói hỗ trợ đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua nhằm hỗ trợ kịp thời cho DN và người dân vượt qua khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho NSNN.

Đồng thời, cơ quan thuế tập trung triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; xây dựng và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề chống thất thu trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như: giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế GTGT, gian lận sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT), khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh dịch vụ...

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn yêu cầu toàn ngành tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đôn đốc các đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện theo quy định.

Tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN). Chủ động rà soát, đôn đốc các NCCNN chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các nội dung nâng cấp Cổng thông tin điện tử dành cho NCCNN đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Đẩy mạnh áp dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về HĐĐT, gian lận hoàn thuế GTGT,... nâng cao hiệu quả quản lý thuế. Đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong triển khai các chức năng quản lý thuế.

Toàn ngành Thuế tiếp tục triển khai theo tiến độ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết việc thi hành Nghị quyết số 107/2023/QH15 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và các nhiệm vụ khác theo chương trình.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các chuyên đề chống thất thu theo chương trình công tác năm 2024 đã đề ra./.