Thu ngân sách nội địa đạt 87,5%

Năm 2023, ngành Thuế được giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 1.373.244 tỷ đồng. Trong đó: Thu từ dầu thô là 42.000 tỷ đồng; thu nội địa là 1.331.244 tỷ đồng; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận chênh lệch và thu từ xổ số kiến thiết và chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước (thu thuế, phí nội địa) là 1.069.428 tỷ đồng.

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết, tháng 10/2023, toàn ngành thu ước đạt 151.000 tỷ đồng, đạt 11% so với dự toán pháp lệnh, bằng 81,1% so với cùng kỳ.

Ngành Thuế thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành chỉ đạo toàn ngành Thuế tập trung toàn lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ thu. Ảnh: Gia Linh

Lũy kế 10 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách toàn ngành Thuế quản lý ước đạt 1.201.575 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán pháp lệnh, bằng 93,1% so với cùng kỳ.

Cụ thể: Thu từ dầu thô ước đạt 51.366 tỷ đồng, bằng 122,3% dự toán, bằng 80,2% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 1.150.209 tỷ đồng, bằng 86,4% dự toán pháp lệnh, bằng 93,8% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 916.247 tỷ đồng, bằng 85,7% dự toán pháp lệnh, bằng 96,1% so với cùng kỳ.

Với kết quả thu NSNN nêu trên, số thu ngân sách trung ương 10 tháng năm 2023 ước đạt 581.622 tỷ đồng, bằng 94,4% dự toán, bằng 105,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương ước đạt 619.953 tỷ đồng, bằng 81,9% dự toán, bằng 83,8% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, để tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2023, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp và người dân.

Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là khoảng 158.145 tỷ đồng, trong đó: số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 106.476 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 51.669 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính, ngành Thuế đã triển khai có hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp và người dân, nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu cho NSNN.

Tập trung toàn lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ thu ngân sách

Thông tin về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, 10 tháng năm 2023, toàn quốc có 132.145 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6.511 doanh nghiệp, tương ứng tăng 5,18% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong 10 tháng, toàn quốc có 94.177 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, tăng 5.785 doanh nghiệp, tương ứng tăng 6,54% so với cùng kỳ năm 2022. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 45.720 doanh nghiệp, giảm 3.173 doanh nghiệp, tương ứng giảm 6,49% so với cùng kỳ năm 2022. Số lượng doanh nghiệp khôi phục kinh doanh là 25.852 doanh nghiệp, tăng 1.641 doanh nghiệp, tương ứng tăng 6,78% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngành Thuế thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng
Cán bộ công chức thuế hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: TL

Tính đến cuối tháng 10/2023, toàn quốc có 918.050 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 31.716 doanh nghiệp, tương ứng tăng 3,58% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Theo đánh giá của lãnh đạo ngành Thuế, việc số lượng doanh nghiệp ngừng nghỉ kinh doanh tăng so với cùng kỳ, cho thấy nền kinh tế còn đối diện nhiều khó khăn thách thức, qua đó ảnh hưởng đến kết quả thu ngân sách do toàn ngành được giao thực hiện.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong thời gian còn lại của năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu toàn ngành tiếp tục bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu NSNN.

Đồng thời, ngành Thuế đánh giá chi tiết ước thực hiện năm 2023, dự kiến thu năm 2024 theo từng địa phương, từng khu vực, khoản thu, sắc thuế.

Người đứng đầu ngành Thuế yêu cầu cục thuế các địa phương tiếp tục triển khai giám sát hoạt động của ban chỉ đạo cấp cục về triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 và Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2023-2025 đã được phê duyệt tại các quyết định của Bộ Tài chính.

Toàn ngành tiếp tục tổ chức quản lý thuế hiệu quả đối với các nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN). Cụ thể rà soát, đôn đốc các NCCNN chưa thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các nội dung nâng cấp cổng thông tin điện tử dành cho NCCNN đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Cùng với đó, ngành tiếp tục vận hành hệ thống hóa đơn điện tử, đẩy nhanh tiến độ nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đảm bảo thông suốt trên toàn quốc; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Đề án 06: đẩy nhanh việc triển khai xác thực định danh điện tử để đảm bảo tính xác thực, hạn chế tối đa các gian lận, đảm bảo tính an toàn, bảo mật; làm sạch dữ liệu cá nhân thuế để đảm bảo chuyển đổi mã định danh cá nhân thành mã số thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế tiếp tục rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập về chính sách pháp luật liên quan tới công tác hoàn thuế giá trị gia tăng tại các văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án để báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, đảm bảo thông thoáng, dễ thực hiện, phân định rõ trách nhiệm của người nộp thuế và cán bộ, công chức thuế./.