Công ty cổ phần Transimex (mã ck: TMS) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Transimex.

Ngưng đầu tư dự án cảng cạn, Transimex sử dụng 153 tỷ đồng vốn như thế nào?
Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 31/12/2021, Transimex đã kết thúc đợt phát hành hơn 12,21 triệu cổ phiếu TMS, với tổng số tiền vốn huy động được gần 489 tỷ đồng, trong đó phần vốn huy động cho dự án là 153 tỷ đồng.

Theo Transimex, việc thay đổi phương án sử dụng vốn là để khai thác hiệu quả nguồn lực tài chính của công ty, phù hợp với tình hình thực tế triển khai của các hoạt động đầu tư.

Đến nay, Transimex báo cáo thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng 153 tỷ đồng vốn thực hiện dự án cảng cạn Transimex tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (thời gian thực hiện/giải ngân từ quý I/2022) sang đầu tư mua tàu vận tải biển container (thời gian thực hiện/giải ngân từ quý II/2023), với số tiền 93 tỷ đồng và nhận chuyển nhượng 99,98% phần vốn góp của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logictis tại Khu công nghiệp VSIP II (thời gian thực hiện/giải ngân dự kiến quý II hoặc III/2024) với số tiền 60 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, Transimex ghi nhận doanh thu thuần năm 2023 là 2.446 tỷ đồng, giảm 33% so với năm trước; giá vốn bán hàng là 2.027 tỷ đồng và lãi gộp chỉ 418 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước.

Trong năm, chi phí tài chính của Transimex tăng 32% lên mức 118 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 76 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng nhẹ 3% lên mức 31 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 24% lên mức 214 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 67% xuống mức gần 223 tỷ đồng.

Thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của Transimex tăng 97% so với đầu năm, lên 2.803 tỷ đồng. Nợ dài hạn chiếm 68% tổng nợ phải trả là 1.902 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với đầu năm, trong đó chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Transimex ghi nhận 7.603 tỷ đồng, tăng 37%. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 548 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 27% xuống còn gần 11 tỷ đồng.