Người nộp thuế làm thủ tục tại bộ phận “một cửa” của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Người nộp thuế làm thủ tục tại bộ phận “một cửa” của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Hùng Hiệp

Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục thực hiện các giải pháp thu, chống thất thu, nỗ lực hoàn thành dự toán năm 2017.


Thu 11 tháng tăng 9% so với cùng kỳ

Theo đại diện Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong số gần 45.000 tỷ đồng thu được của 11 tháng, thu từ dầu thô là hơn 22.300 tỷ đồng, đạt 99,5% dự toán pháp lệnh, tăng 9,2%. Có 6/16 chỉ tiêu thu đạt tiến độ dự toán (đạt trên 91,7% dự toán pháp lệnh) là: Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, phí lệ phí và thu cổ tức. Ngoài ra, có 11/16 chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ là: Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, phí lệ phí, thu cổ tức, thu khác ngân sách và thu tại xã.

Theo ông Nguyễn Minh Cường, có được kết quả trên là do đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong công tác điều hành thu ngân sách năm 2017, trong đó Cục Thuế đã giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) 2 tháng cuối năm 2017 cho các phòng và các chi cục thuế; triển khai các giải pháp điều hành chống thất thu ngân sách những tháng cuối năm 2017.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng làm tốt công tác quản lý kê khai và kế toán thuế, công tác quản lý các nguồn thu từ đất, công tác quản lý nợ, công tác thanh tra, kiểm tra… “Đến 30/11, chúng tôi đã triển khai thanh tra, kiểm tra đối với 1.522 doanh nghiệp, đạt 92,1% kế hoạch và bằng 112,2% so với cùng kỳ. Cục cũng đã hoàn tất biên bản thanh tra, kiểm tra đối với 1.166 doanh nghiệp, qua đó truy thu, truy hoàn và phạt hơn 116 tỷ đồng đối với 979 doanh nghiệp vi phạm, đã nộp vào ngân sách 100 tỷ đồng”, ông Cường thông tin.

Một nguyên nhân khác khiến cho số thu 11 tháng tăng so với cùng kỳ, đó là Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu đã giải quyết nhiều vụ thanh tra, kiểm tra còn tồn đọng từ năm 2016 chuyển sang. Theo báo cáo, số tồn đọng năm 2016 chuyển sang là 241 biên bản, đến hết tháng 11/2017 đã hoàn tất 245 biên bản (trong đó có 241 biên bản của năm 2016 và 4 biên bản của các năm trước đó chuyển sang, đã ban hành quyết định xử lý bổ sung), qua đó truy thu, truy hoàn và phạt 123,9 tỷ đồng đối với 194 doanh nghiệp vi phạm, đã nộp vào ngân sách 120,3 tỷ đồng, đạt 97,2% số phải nộp. Như vậy, lũy kế đến 30/11, tổng số tiền truy thu, truy hoàn và phạt qua thanh tra, kiểm tra (bao gồm: Kế hoạch năm 2017 và tồn đọng năm 2016 chuyển sang) là 239,9 tỷ đồng, giảm khấu trừ 39 tỷ đồng, giảm lỗ 461,9 tỷ đồng, đã nộp vào NSNN là 220,3 tỷ đồng, đạt 91,8% số phải nộp.

Nỗ lực hoàn thành dự toán ở mức cao nhất

Mặc dù tiến độ thu ngân sách 11 tháng của Cục Thuế đạt tiến độ dự toán được giao, tuy nhiên lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, nhiệm vụ của tháng 12 còn khá nặng nề, với khoảng 4.778 tỷ đồng kế hoạch; trong đó, thu dầu thô là 2.100 tỷ đồng, thu nội địa là 2.678 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao về thu ngân sách cũng như các nhiệm vụ khác, đại diện Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ, Nghị quyết số 36a về Chính phủ điện tử. “Chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về giao dịch điện tử theo quy định. Giám sát chặt chẽ, kiểm tra và chỉ đạo bộ phận tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng của UBND tỉnh, phải cập nhật thường xuyên và báo cáo tham mưu đề xuất xử lý kịp thời, trả lời cho người dân, doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất, đảm bảo trong thời hạn quy định tại các quy trình quản lý ISO”, ông Cường nói.

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu NSNN, đảm bảo số tăng thu từ công tác thanh tra, kiểm tra, đại diện Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, sẽ yêu cầu các đơn vị tiến hành đôn đốc doanh nghiệp nộp kịp thời số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp qua thanh tra kiểm tra vào NSNN theo quy định; tiếp tục công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu, theo kế hoạch của Tổng cục Thuế; tiếp tục xây dựng kế hoạch chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh vận tải.

“Để chống thất thu NSNN, trong tháng cuối năm này chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và giải quyết kịp thời, đúng quy định các hồ sơ gia hạn nộp thuế, xóa nợ, nộp dần tiền thuế, không tính tiền chậm nộp để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thực hiện đôn đốc và cưỡng chế các doanh nghiệp nợ thuế từ 10 triệu đồng trở lên theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế”, ông Cường cho hay.

Đưa ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ người nộp thuế


Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ hỗ trợ sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai, khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử; tiếp tục phối hợp Tổng cục Thuế xử lý các vướng mắc liên quan ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), nộp thuế điện tử. Đồng thời, hỗ trợ công tác lập bộ thuế hộ khoán, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tổ chức tập huấn trả thông báo hồ sơ khai thuế 2 bước và rà soát dữ liệu theo nguyên tắc hạch toán mới.


Nhật Minh