Quyết định xử phạt nêu rõ, ông Doãn Thanh Sơn bị phạt hơn 275 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ông Doãn Thanh Sơn đã thực hiện các giao dịch cổ phiếu HSL, trong đó giao dịch có giá trị tính theo mệnh giá lớn nhất vào tháng 5/2022 là 1.222.800 cổ phiếu HSL (tương ứng hơn 12,2 tỷ đồng mệnh giá) nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch đối với các giao dịch cổ phiếu.

Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4,5 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Người có liên quan kế toán trưởng HSL bị xử phạt do không báo cáo về dự kiến giao dịch
Ảnh minh họa

Mức phạt được đưa ra căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP./.