Người lao động lưu ý hạn cuối nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Ảnh minh họa
Đã chi hỗ trợ 12.369 tỷ đồng cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp Thành lập 12 đoàn kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

Theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, sau khi nhận được danh sách người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) gửi, nếu thấy cần phải điều chỉnh thông tin, thì muộn nhất đến hết ngày 10/11/2021, các doanh nghiệp phải hoàn thành việc điều chỉnh thông tin để gửi lại danh sách cho cơ quan BHXH, kèm theo đó là hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định.

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách điều chỉnh, tức là khoảng 30/11/2021, cơ quan BHXH sẽ thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp.

Đối với người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, chậm nhất ngày 30/11/2021 mà chưa nhận được tiền hỗ trợ, thì người lao động phải tự làm thủ tục thông qua ứng dụng VssID- BHXH số, qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc đến trực tiếp cơ quan BHXH, như đối với trường hợp người đã nghỉ việc.

Như vậy, ngày 10 và 30/11/2021 là 2 mốc thời gian quan trọng trong tháng 11/2021 để người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Theo BHXH Việt Nam, tính đến ngày 31/10, BHXH các tỉnh, thành phố đã giải quyết hưởng hỗ trợ cho hơn 7,9 triệu lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 526.739 người đang có thời gian bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Tập trung cao độ triển khai hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp Tập trung cao độ triển khai hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp

(TBTCVN) - Việc triển khai hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP được Bảo hiểm Xã hội TP. Hà ...

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Hình thức nộp hồ sơ trực tuyến không áp dụng cho nhóm người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Doanh nghiệp quản ...