Theo quyết định, Bộ Công thương giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý II năm 2022 cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để bù đắp sản lượng thiếu hụt do nguồn cung xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước không đạt kế hoạch, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục hồi kinh tế đất nước.

Đảm bảo việc nhập khẩu được chặt chẽ, Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp được giao tăng sản lượng nhập khẩu xăng dầu phải thực hiện việc nhập khẩu xăng dầu không thấp hơn sản lượng xăng dầu giao bổ sung tại quyết định này. Đồng thời, các doanh nghiệp phải chứng minh được hoạt động xuất, nhập khẩu của mình bằng các hóa đơn, chứng từ xuất, nhập xăng dầu trong mỗi tháng; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 20 hàng tháng.

Nhập khẩu 2,4 triệu m3 xăng dầu để bình ổn nguồn cung
Bộ Công thương yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu 2,4 triệu m3 xăng dầu để bình ổn nguồn cung. Ảnh: Hải Anh

Việc ban hành quyết định về việc giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu tăng thêm trong quý II/2022 được đánh giá là cần thiết. Bởi xăng dầu là mặt hàng chiến lược, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh quốc gia nên trong bất cứ tình huống nào cũng phải đảm bảo ổn định nguồn cung ứng.

Trước đó, nhằm bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước, Bộ Công thương cho biết với mức 3,7 - 3,8 triệu tấn hiện có trong nước, từ nguồn xăng dầu dự trữ, từ nguồn cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất trong nước, đặc biệt là từ nguồn nhập khẩu tăng gấp 3 lần bình thường trong thời gian từ đầu tháng 2 đến nay, có đủ lượng xăng dầu cung ra thị trường trong nước đến hết tháng 3./.