Cụ thể, Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam là tài liệu chính thức về tình hình xuất nhập khẩu (XNK) của từng nhóm mặt hàng, thị trường, tình hình tận dụng các cơ hội từ FTA và công tác quản lý hoạt động XNK.

Báo cáo XNK trong những năm qua đã cung cấp thông tin minh bạch, có hệ thống, được các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức nghiên cứu và đào tạo quan tâm, tín nhiệm và đánh giá cao.

Nhiều đột phá trong ‘‘Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2023”
Đại biểu thực hiện nghi thức công bố Báo cáo XNK Việt Nam năm 2023. Ảnh: Hải Anh

Đáng chú ý, Báo cáo XNK Việt Nam 2023 có một số nội dung mới như: Xuất xứ hàng hóa; tính hình thực thi các hiệp định EVFTA, CPTPP, UKVFTA, RCEP; công tác triển khai đàm phán, ký kết, nâng cấp các hiệp định FTA; một số điểm mới trong triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hoạt động XNK.

Báo cáo XNK năm 2023 công bố 10 tỉnh có kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước năm 2023 lần lượt là: TP. Hồ Chí Minh kim ngạch hơn 42,4 tỷ USD; Bắc Ninh kim ngạch hơn 39,3 tỷ USD; Bình Dương kim ngạch hơn 30,6 USD; Hải Phòng kim ngạch hơn 26,7 tỷ USD; Thái Nguyên kim ngạch hơn 25,6 tỷ USD; Bắc Giang kim ngạch hơn 24,4 tỷ USD; Đồng Nai kim ngạch hơn 21,6 tỷ USD; Hà Nội kim ngạch hơn 16,6 tỷ USD; Phú Thọ kim ngạch hơn 10,5 tỷ USD; Vĩnh Phúc kim ngạch hơn 9,9 USD.