Theo đó, Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS) là đơn vị trả cổ tức tiền mặt cao nhất với 30%, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp này sẽ chi ra khoảng 5.742 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông vào ngày 3/10.

PV Gas thông báo tổng doanh thu nửa đầu năm đạt 54.560,6 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch 6 tháng và tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.919,5 tỷ đồng, vượt 87% kế hoạch 6 tháng và tăng 59%. Riêng quý II, doanh thu ước 27.872 tỷ đồng, tăng 23%; lãi sau thuế 3.425 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều doanh nghiệp dự kiến chi hàng nghìn tỷ đồng trả cổ tức
Nhiều doanh nghiệp dự kiến chi hàng nghìn tỷ đồng trả cổ tức

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Mã Ck: VNM) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2021 với tỷ lệ 9,5% và đợt 1/2022 với tỷ lệ 15%. Tổng tỷ lệ cổ tức là 24,5%, tương ứng với giá trị 2.450 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) và ngày thanh toán của cả hai đợt cổ tức đều lần lượt là 6/7 và 19/8. Vinamilk hiện có gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, nên sẽ cần chi tổng cộng 5.120 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông.

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Mã Ck: DCM) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 18%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.800 đồng. Ngày GDKHQ và ngày thanh toán lần lượt là 5/7 và 26/7. Công ty hiện có vốn điều lệ 5.294 tỷ đồng nên sẽ cần chi gần 953 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng thực hiện hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Công ty cổ phần Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (mã Ck: SVT) công bố tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cao nhất với 30%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 30 cổ phiếu mới. Doanh nghiệp dự kiến phát hành 3,5 triệu đơn vị SVT. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/7.