Trước đó Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của NLG đã thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 7,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 750 đồng. Như vậy NLG dự kiến chi gần 214 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Tuy vậy mới đây công ty đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên trên 3.452 tỷ đồng. Với vốn điều lệ mới này, tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức có thay đổi, tỷ lệ mới là 6,19%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 619 đồng.

NLG dự kiến phát hành 36 triệu cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng
NLG dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Ảnh: T.L

Cùng với đó NLG cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 23,91 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 6,926%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 239 tỷ đồng.

Ngoài ra NLG cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 12,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 3,616%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 125 tỷ đồng.

Như vậy đợt này NLG sẽ phát hành tổng cộng khoảng 36,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 của NLG với doanh thu thuần đạt 787 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 709 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần cùng kỳ./.