ô tô

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 01/2020 và tháng 01/2021. Nguồn: TCHQ

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng 1/2021 là 8.343 chiếc, tương ứng đạt 213 triệu USD. Trong khi đó, ô tô các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 8.343 chiếc với trị giá đạt 213 triệu USD.

Trong tháng khởi đầu năm 2021, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 4.341 chiếc; từ Trung Quốc với 1.463 chiếc và từ Indonesia với 1.437 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 87% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Cũng theo ghi nhận của Tổng cục Hải quan, xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu chiếm tỷ trọng cao trong tổng lượng nhập khẩu của tháng 1/2021.

Cụ thể, trong tháng 1/2021, có 5.203 xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt gần 102 triệu USD, chiếm 62,4% lượng ô tô các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm 27,4% (giảm 1.965 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hải Phòng với 2.918 chiếc và TP. Hồ Chí Minh với 2.173 chiếc.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 01/2021 chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 2.816 chiếc, từ Indonesia với 1.402 chiếc và từ Trung Quốc với 334 chiếc./.

Ngọc Linh