Theo đó, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 285/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Cơ điện Công trình. (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, toà tháp A, toà nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Công ty này bị phạt tiền 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Phạt Công ty Cơ điện Công trình vì một loạt thông tin không công bố theo quy định
Ảnh minh họa

Nguyên nhân bị xử phạt là do Công ty này có hành vi vi phạm hành chính là không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Cơ điện Công trình không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, Báo cáo tài chính (BCTC) quý IV/2019 hợp nhất, BCTC năm 2019 đã kiểm toán, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020, BCTC quý I/2020 hợp nhất, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020, BCTC quý II/2020, BCTC bán niên 2020 đã soát xét, BCTC quý III/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, BCTC quý IV/2020, BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, BCTC quý II/2021, BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghi quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Công ty này còn không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội đối với các tài liệu: BCTC quý IV/2019, BCTC năm 2019 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC quý I/2020, BCTC quý II/2020, BCTC bán niên năm 2020 đã soát xét, BCTC quý III/2020, BCTC quý IV/2020, BCTC năm 2020 đã kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, BCTC quý I/2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, BCTC quý II/2021, BCTC bán niên năm 2021 đã soát xét, Báo cáo thường niên năm 2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Ngoài ra, công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội đối với: Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC năm 2020, BCTC quý III/2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, BCTC quý IV/2021, Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC năm 2021, BCTC năm 2021 đã kiểm toán, BCTC quý I/2022, BCTC bán niên năm 2022 đã soát xét, BCTC quý III/2022, Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC 2022, Giải trình lợi nhuận sau thuế BCTC năm 2022 chênh lệch 5%, Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 bị lỗ, Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2022 thay đổi từ 10%, BCTC quý IV/2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022./.