Lễ phát động CSI 2024 đã thu hút sự tham gia trực tiếp, đông đảo của hơn 120 đại biểu từ cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế.

Phát động Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững năm 2024
Ông Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hải Anh
Chương trình này được triển khai theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh bền vững trên các khía cạnh toàn diện (hiệu quả kinh tế - quản trị doanh nghiệp - xã hội - môi trường).

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình chia sẻ, trong 8 năm qua, Chương trình CSI đã góp phần giúp các doanh nghiệp, doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi tư duy kinh doanh. Cụ thể là từ kinh doanh mang tính chất truyền thống, vị lợi nhuận sang kinh doanh vị tự nhiên, nhân bản, bao trùm và có trách nhiệm hơn”.

Tại sự kiện, ông Binu Jacob - Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, đồng Chủ tịch VBCSD, nhấn mạnh cam kết phát triển bền vững cần đi kèm với một lộ trình rõ ràng, các khoản đầu tư tương ứng với lộ trình đó, sự đổi mới, chuyển đổi và hợp tác ở mọi cấp độ để đưa phát triển bền vững trở thành hiện thực.

Được biết, Bộ chỉ số CSI 2024 có một số điểm mới. Cụ thể, Bộ chỉ số CSI 2024 (được cấu trúc theo 6 phần thay vì 7 phần như phiên bản cũ) bao gồm 153 chỉ số, trong đó 62% là các chỉ số tuân thủ, 38% là các chỉ số nâng cao. Mỗi chỉ số được sử dụng để khai báo một nội dung cụ thể, giúp doanh nghiệp liệt kê và cung cấp thông tin dễ dàng hơn. Với đa số là các chỉ số tuân thủ, điều này cũng thể hiện việc thực hiện phát triển bền vững không khó và xa vời cho doanh nghiệp, mà ngược lại, chỉ cần đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật, doanh nghiệp đã có một nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Ông Binu Jacob cho hay, CSI 100 đã trở thành nơi quy tụ các doanh nghiệp mong muốn theo đuổi phát triển bền vững thông qua việc đưa ra một “bức tranh” rõ ràng những thành tựu đạt được, những hạn chế cần khắc phục và quan trọng nhất là định hướng phía trước.