THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1.Tên bên mời thầu: Phòng Quản trị Tài vụ - Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh.

2.Tên gói thầu: Mua sắm máy chủ.

3.Tên dự án: Phục vụ công tác tại Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh.

4. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

6.Thời gian bán HSYC chào hàng: Từ 08 giờ, ngày 08/11/2013 đến trước 08 giờ, ngày 14/11/2013 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ bán HSYC chào hàng: Phòng Quản trị Tài vụ (phòng 12C) – Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh; ĐT: 08.39305942; Fax: 08.39304641.

7.Giá bán 01 bộ HSYC chào hàng: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng chẵn).

8. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 08 giờ, ngày 14/11/2013 tại Phòng Quản trị Tài vụ (phòng 12C) – Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Đ.T