Lý do xử phạt là công ty đã thực hiện hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong các năm 2016 và 2017.

Theo đó, PV Gas D bị phạt hơn 22,8 triệu đồng, không có hình thức phạt bổ sung nào khác. Ngoài ra, công ty phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là nộp tiền truy thu thuế thu nhập cá nhân của các năm 2016 và 2017, số tiền là hơn 114 triệu đồng. Số tiền chậm nộp thuế là hơn 46,8 triệu đồng.

Về kinh doanh, PV Gas D trong quý II/2021 đạt 2.457 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng bán 2.294 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 163 tỷ đồng. Tỷ lệ lãi gộp/doanh thu đạt 6,65%.

Lợi nhuận trước thuế trong quý II/2021 ghi nhận hơn 74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 55,5 tỷ đồng.

Trước đó 1 năm, trong quý II/2020, công ty này đạt doanh thu 1.708 tỷ đồng, giá vốn hàng bán là 1.608 tỷ đồng, lợi nhuận gộp hơn 99 tỷ đồng. Tỷ lệ lãi gộp/doanh thu là 5,82%.

Lợi nhuận trước thuế quý II/2020 là âm 2,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giai đoạn này âm gần 3,4 tỷ đồng./.

Chí Tín