PwC đã sử dụng phân tích từ Khảo sát về Lực lượng Lao động Toàn cầu năm 2023, mang lại những góc nhìn mới mẻ về vấn đề giới từ gần 54.000 người lao động trên toàn cầu, trong đó bao gồm gần 23.000 phụ nữ.

Nghiên cứu bao gồm Chỉ số đo lường sự hòa nhập tại nơi làm việc, đánh giá ba yếu tố chính của sự hòa nhập: cảm giác được thuộc về, sự công bằng và ra quyết định toàn diện. Kết quả cho thấy có sự chênh lệch đáng kể giữa nam và nữ về mặt lợi ích.

PwC: Tiến trình hướng tới bình đẳng giới vẫn còn chậm
PwC: Tiến trình hướng tới bình đẳng giới vẫn còn chậm. Ảnh: T.L
Trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Hoa tươi rục rịch tăng giá Standard Chartered và Microsoft hợp tác trao quyền cho phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ

Nghiên cứu Tầm quan trọng của sự hòa nhập cho thấy việc trả lương bất bình đẳng là một vấn đề nhức nhối đối với phụ nữ khi chỉ có 39% phụ nữ cảm thấy họ được trả lương một cách công bằng cho công việc của mình.

Nghiên cứu cho thấy có một khoảng cách đáng kể giữa nam và nữ trong việc yêu cầu thăng chức. Tỷ lệ phụ nữ có ý định nghỉ việc tăng cao (+8 điểm) trong năm nay, với một trong bốn phụ nữ có kế hoạch thay đổi công việc trong 12 tháng tới.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng sự hòa nhập có mối tương quan tích cực với việc tự phát triển bản thân: phụ nữ cảm thấy được hòa nhập nhiều hơn có khả năng chủ động tìm kiếm các cơ hội học hỏi và phát triển các kỹ năng mới cao hơn 1,7 lần.

Khác biệt trong cấp bậc công việc có ảnh hưởng đến sự hòa nhập, phụ nữ ở các vị trí điều hành cấp cao và quản lý cảm thấy mức độ hòa nhập tại nơi làm việc cao hơn đáng kể so với phụ nữ ở các vị trí không quản lý (+9 điểm).

Phụ nữ ngành công nghệ có điểm hòa nhập cao hơn các ngành khác

Phụ nữ làm việc trong ngành công nghệ có điểm Chỉ số hòa nhập cao nhất trong số 26 ngành của nghiên cứu; ngành công nghệ là một trong bốn ngành mà phụ nữ có điểm hòa nhập cao hơn nam giới một chút.