Nhiều vi phạm được phát hiện và sẽ xử lý nghiêm

Thông cáo của Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, thị trường bảo hiểm nói chung và kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng nói riêng có sự tăng trưởng nhanh, tuy nhiên đã xuất hiện tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đầu tư khi tới gửi tiền hoặc vay vốn tín dụng. Do vậy, ngay trong năm 2022, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Qua thanh tra, cả 4 doanh nghiệp bảo hiểm đều có nhiều sai phạm trong việc bán bảo hiểm qua ngân hàng
Phát hiện nhiều sai phạm của 4 doanh nghiệp bảo hiểm trong việc bán bảo hiểm qua ngân hàng. Ảnh: Minh họa.

Nhiều giải pháp đã được triển khai quyết liệt

Thời gian qua, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và các đơn vị chức năng triển khai hàng loạt giải pháp chuyên môn nhằm chấn chỉnh, tăng cường chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó có bao gồm trọng tâm là kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã tiến hành thanh tra hoạt động này tại 4 doanh nghiệp bảo hiểm là: Prudential, MB Ageas, Sun Life và BIDV Metlife. Trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt, minh bạch, “sai đến đâu xử nghiêm tới đó” của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các đoàn thanh tra đã triển khai công tác thanh tra nghiêm túc, khách quan và trung thực.

Trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt, minh bạch, “sai đến đâu xử nghiêm tới đó” của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các đoàn thanh tra của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã triển khai công tác thanh tra nghiêm túc, khách quan, trung thực. Qua hoạt động thanh tra và kết luận thanh tra cho thấy, việc triển khai bán bảo hiểm qua kênh đại lý là các ngân hàng có nhiều sai phạm, đặc biệt là khâu tư vấn và chất lượng đại lý tư vấn.

Kết quả công tác thanh tra cho thấy việc bán bảo hiểm qua kênh đại lý là các ngân hàng còn nhiều sai phạm, đặc biệt là khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới. Một số hành vi vi phạm điển hình như: (i) Không tư vấn trực tiếp cho khách hàng hoặc không hướng dẫn đầy đủ thủ tục trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ yêu cầu theo quy định của doanh nghiệp; (ii) Không đảm bảo chất lượng tư vấn về sản phẩm bảo hiểm, dẫn đến khách hàng không hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm; (iii) Cho người khác (đại lý cá nhân khác, nhân viên ngân hàng) sử dụng ipad, mã số đại lý để hướng dẫn khách hàng nhập thông tin và (iv) Không thực hiện đúng biểu phí bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn…

“Đây là những hành vi sai phạm sẽ được Bộ Tài chính xem xét xử phạt hành chính theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh và tạo sự răn đe đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường. Các quyết định xử phạt sau khi được ban hành sẽ công khai với báo chí và dư luận nhằm đảm bảo tính minh bạch và tính răn đe các doanh nghiệp bảo hiểm trên toàn thị trường” – Thông cáo của Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Yêu cầu 4 doanh nghiệp phải chấn chỉnh ngay chất lượng đại lý

Cũng tại thông cáo, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ kết quả thanh tra, Bộ yêu cầu 4 doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhiều biện pháp để tăng chất lượng kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng.

Theo đó, Bộ yêu cầu doanh nghiệp tăng cường công tác quản lý, giám sát, chấn chỉnh toàn diện đối với hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đồng thời, khẩn trương xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm; chủ động phát hiện, xử lý các thiếu sót, vi phạm trong quá trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm tại doanh nghiệp, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng.

Qua thanh tra, cả 4 doanh nghiệp bảo hiểm đều có nhiều sai phạm trong việc bán bảo hiểm qua ngân hàng
Các doanh nghiệp phải chấn chỉnh ngay chất lượng đại lý bảo hiểm. Ảnh: Minh họa.

Mặt khác, các doanh nghiệp bảo hiểm phải bảo đảm cao nhất việc quản lý đại lý được thực hiện chặt chẽ; ngăn ngừa, phát hiện sớm các hành vi vi phạm của đại lý bảo hiểm, cá nhân thuộc đại lý bảo hiểm. Bộ cũng yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp chấn chỉnh công tác đào tạo, quản lý và giám sát chất lượng đại lý bảo hiểm. Theo đó các đại lý phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện hoạt động, thực hiện đúng nội dung, nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm tà soát các khoản chi phí hoạt động đại lý bảo hiểm, đảm bảo các khoản chi phí phải phục vụ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm, có đầy đủ chứng từ, bằng chứng chứng minh, phù hợp với quy định pháp luật; tăng cường giám sát việc quản trị rủi ro, đảm bảo các tiêu chí an toàn tài chính, an toàn vốn của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Tiếp tục thanh tra 10 doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2023

Trong năm 2023, bên cạnh việc khẩn trương hoàn thiện khung khổ pháp lý trong lĩnh vực bảo hiểm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên đề bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 10 doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng, đồng thời. Trường hợp phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.