Lý do, qua thu thập thông tin mặt hàng bột ngọt (mỳ chính) Trung Quốc sản xuất, Tổng cục Hải quan thấy có một số doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng trên khai báo giá thấp, bất hợp lý.

Do đó, để tăng cường công tác quản lý hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan tăng cường công tác kiểm tra, tham vấn về trị giá đối với mặt hàng bột ngọt (mỳ chính) Trung Quốc nhập khẩu ngay trong khâu thông quan để kịp thời phát hiện các hành vi gian lận về trị giá và xử lý ngay theo quy định của pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo chi cục kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp nhập khẩu bột ngọt (mỳ chính) Trung Quốc khai báo giá thấp.

N.P