Các bộ, ngành, địa phương cùng vào cuộc quản lý, giám sát

Kể từ năm 2012, sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận chủ trương và căn cứ quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành 3 Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và 1 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng, Bộ Tài chính đã ban hành 3 Thông tư hướng dẫn chi tiết các nghị định này. Các văn bản này đã quy định khung pháp lý đầy đủ đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Quản chặt hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Ảnh minh họa.

Theo đó, quy định của pháp luật đã xác định đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần quản lý chặt chẽ. Ngoài ra, chỉ cấp phép kinh doanh cho các khách sạn 5 sao đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, có vốn điều lệ tối thiểu 500 tỷ đồng và kinh doanh hiệu quả (năm tài chính liền kề kinh doanh có lãi và không lỗ lũy kế).

Quy mô hoạt động căn cứ vào quy mô của khách sạn (theo tỷ lệ 5 buồng lưu trú tối đa 1 máy trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài).

Ngoài ra, chỉ cho phép người nước ngoài và người Việt Nam định cư nước ngoài được vào chơi trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, nghiêm cấm người Việt Nam vào chơi dưới bất kỳ hình thức nào.

Quy định của pháp luật cũng đã phân định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh này. Trong đó: Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo phân công.

Bộ Công an chủ trì quản lý về đối tượng được phép chơi và an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, đấu tranh phòng, chống hoạt động đánh bạc trái phép.

UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, giám sát, kiểm tra và chỉ đạo các cơ quan trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự.

Năm 2023 nộp vào ngân sách 2.189 tỷ đồng

Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài chính, hiện nay, thị trường kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có 69 điểm kinh doanh trên cả nước, bố trí tại các khách sạn 5 sao, tập trung tại các tỉnh, thành phố có kinh tế xã hội và du lịch phát triển (như TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng...).

Quản chặt hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Pháp luật đã xác định đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần quản lý chặt chẽ.

Giai đoạn 2019 - 2022, hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa dừng kinh doanh.

Năm 2023 kết quả kinh doanh đạt kết quả tốt hơn so với năm 2022, cụ thể: nộp ngân sách nhà nước (NSNN) là 2.189 tỷ đồng, tăng 26,5% so với năm 2022. Tuy nhiên, thị trường chưa phục hồi được như năm 2019 (trước khi diễn ra dịch Covid-19).

Triển khai quy định tại các nghị định, hàng năm Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND cấp tỉnh thực hiện kiểm tra định kỳ và quản lý, giám sát từ xa đối với hoạt động kinh doanh này.

Lũy kế đến 2023, Đoàn liên ngành đã kiểm tra trực tiếp đối với 61 doanh nghiệp, trong đó: Xử phạt vi phạm hành chính đối với 23 doanh nghiệp với tổng số tiền 3,039 tỷ đồng; tước quyền kinh doanh có thời hạn của 1 doanh nghiệp. Ngoài ra, đoàn liên ngành đã có 3 công văn chuyển Bộ Công an đề nghị phối hợp theo dõi đối với một số trường hợp cụ thể.

Đồng thời, Bộ Tài chính thường xuyên có văn bản chấn chỉnh các doanh nghiệp yêu cầu khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh công tác kiểm tra của liên bộ, hàng năm UBND cấp tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra định kỳ và đột xuất tại doanh nghiệp trên địa bàn. Lũy kế đến nay đã có 10 UBND cấp tỉnh thực hiện kiểm tra tại 20 doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Trong đó có một số địa điểm đã lợi dụng để đánh bạc, cơ quan công an địa phương đã kiểm tra và xử lý hình sự theo quy định. Cho đến nay, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài cơ bản đáp ứng điều kiện kinh doanh.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nguyên tắc quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Theo nguyên tắc này, Bộ Tài chính đang đánh giá để trong năm 2024 phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài; hoàn thiện chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm để nâng cao tính thực thi.

Dự kiến kiểm tra 11 doanh nghiệp trong năm 2024

Bộ Tài chính sẽ phối hợp Bộ Công an, các cơ quan liên quan và địa phương tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Trong năm 2024, Bộ Tài chính có kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài tại 11 doanh nghiệp.