ALT

Nhà máy lọc dầu Dung quất

Trong đó, thu từ sản phẩm dầu và lọc hóa dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 7.500 tỷ đồng, đạt 39% dự toán tỉnh giao, tăng 68% so cùng kỳ. Các khoản thu còn lại đạt 693 tỷ đồng, đạt 25% dự toán tỉnh giao, tăng 25% so cùng kỳ.

Theo đánh giá của Cục Thuế Quảng Ngãi, kết quả thu thuế quý I năm 2014 đạt khá, đảm bảo tiến độ dự toán và tăng cao so cùng kỳ. Để đạt được kết quả này là nhờ các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định đã tạo nguồn thu cho ngân sách, nhất là các các doanh nghiệp lớn như Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, ngành Thuế Quảng Ngãi cũng đã chủ động triển khai giao nhiệm vụ phấn đấu tăng thu cho các đơn vị, duy trì các ban chỉ đạo đôn đốc thu và chống thất thu ở các chi cục thuế, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý về đối tượng nộp thuế, kê khai thuế, tăng cường thanh tra kiểm tra, thu nợ thuế, tuyên truyền và triển khai các chính sách thuế mới, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp./.

Tố Uyên