Tham gia thi tuyển có 6 ứng viên, mỗi vị trí dự tuyển có 2 ứng viên. Đây đều là những ứng viên xuất sắc nhất, vượt qua phần thi sát hạch trình độ ngoại ngữ và kiến thức chung, đủ tiêu chuẩn tiếp tục thi trình bày đề án và trả lời các câu hỏi của hội đồng thi tuyển. Các phần thi được tổ chức đảm bảo đầy đủ quy trình, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đề án được các ứng viên trình bày trước hội đồng thi tuyển tập trung vào những vấn đề mới, với các cách tiếp cận khác nhau, đi kèm với những giải pháp hết sức cụ thể, mang tính đột phá nhằm tháo gỡ những vấn đề thách thức đang đặt ra hiện nay và thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển.

Trong lĩnh vực nội vụ, nhiều giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức khối chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành nội vụ.

Đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường, tập trung vào giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên gắn với chuyển đổi số toàn diện ngành tài nguyên môi trường; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, giải quyết các thách thức an ninh tài nguyên môi trường.

Đối với lĩnh vực văn hóa, các ứng viên đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường công tác quản lý văn hóa đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh. Qua trình bày của thí sinh, hội đồng thi tuyển đã đặt ra các câu hỏi để làm rõ hơn những nội dung trọng tâm.

Quảng Ninh bổ nhiệm các phó giám đốc sở thông qua thi tuyển
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giám đốc các sở: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi các thí sinh hoàn thành phần thi, hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã tổ chức công bố kết quả của các ứng viên. Tất cả đều được đánh giá chất lượng chuyên môn cao, thể hiện sự nghiên cứu tâm huyết.

Căn cứ kết quả thi, bà Phạm Thị Thùy Hương - Chánh Văn phòng Sở Nội vụ đã trúng tuyển chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng phòng Quản lý văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao trúng tuyển chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Ông Nguyễn Như Hạnh - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài Nguyên và Môi trường trúng tuyển chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm đối với 3 chức danh phó giám đốc các sở: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường.

Công tác thi tuyển đảm bảo công khai, dân chủ, nghiêm túc, tuân thủ Quy chế thí điểm thi tuyển và kế hoạch thi tuyển đề ra, đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội đồng thi tuyển. Qua thi tuyển đã phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu của các cơ quan, đơn vị và thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động, có sản phẩm cụ thể…