Xuất khẩu than

Than là mặt hàng chủ yếu của Quảng Ninh, nhưng 8 tháng đầu năm xuất khẩu giảm 37,7% so với cùng kỳ.

Cụ thể, XK trung ương ước đạt 432 triệu USD; XK địa phương ước đạt 161,6 triệu USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 409 triệu USD.

Trong đó, nhiều mặt hàng XK chủ lực tiếp tục duy trì mức tăng cao so với cùng kỳ 2013, như: sợi bông cotton tăng 366,5%; xi măng tăng 189,5%; ngói tăng 165,5%; gạch tăng 137,1%; quần áo tăng 91,6%.

Một số mặt hàng xuất khẩu giảm như: Than xuất khẩu giảm 37,7%; dầu thực vật giảm 21,9%; dăm gỗ giảm 38,2%; tùng hương giảm 6%...

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2014 ước đạt 1,035 tỷ USD, đạt 89,6% so với kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ. Hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trị giá hàng qua kho ngoại quan lũy kế 8 tháng ước đạt 1,842 tỷ USD, đạt 60,8% kế hoạch và tăng 5,8% cùng kỳ.../.

Đỗ Vinh