Đây là nội dung mới tại Thông tư 35/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần.

Mức thu phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần nêu trên đã bao gồm giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hiện hành.

Phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần quy định tại Thông tư này không bao gồm tiền bồi dưỡng giám định tư pháp. Tiền bồi dưỡng giám định tư pháp thực hiện theo quy định tại Quyết định số 01/2014/QĐ-TTg ngày 01/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp.

Cơ quan thu phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần gồm: Viện Pháp y tâm thần trung ương, Trung tâm Pháp y tâm thần cấp tỉnh, Bệnh viện đa khoa cấp tỉnh, Bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng và Bệnh viện cấp quân khu có giám định viên pháp y tâm thần.

Cơ quan thu phí được trích để lại 90% trên tổng số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước, để trang trải cho việc thu phí.

Phần tiền phí giám định tư pháp còn lại (10%), cơ quan thu phí nộp vào ngân sách nhà nước theo mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/5/2014.

Tài Tâm