Hạ tầng giao thông

Quý I/2014, huy động vốn đầu tư cho các dự án BT, BOT ngành Giao thông – Vận tải đạt 14.786 tỷ đồng.

Vụ trưởng - Trưởng ban PPP, Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy cho biết, trong quý I/2014 đã hoàn thành đưa vào khai thác 4 dự án gồm: Nút giao Vũng Tàu (cầu Đồng Nai), Quốc lộ 1 đoạn Nam Bến Thủy - Tuyến tránh TP. Hà Tĩnh, Quốc lộ 1 từ TP Đông Hà đến thị xã Quảng Trị và Quốc lộ 1 đoạn tránh TP Biên Hòa. Tổng số vốn đã huy động được 14.786 tỷ đồng/32.000 tỷ đồng kế hoạch (đạt 46,2% so với kế hoạch cả năm 2014); giải ngân đạt 5.767 tỷ/41.300 tỷ đồng kế hoạch (đạt 13,9% so với cả năm 2014).

Ban PPP cũng đang phối hợp với các Ban Quản lý dự án, nhà đầu tư triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư 13 dự án đường bộ, tập trung chỉ đạo triển khai 5 dự án PPP đường bộ cao tốc và các dự án BOT, PPP trong lĩnh vực khác.

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, từ năm 2011 đến nay đã huy động được nhiều dự án đầu tư theo hình thức BOT và các hình thức khác, trong đó có một số dự án đã đưa vào khai thác đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc. Vì vậy, cần rà soát tất cả các dự án chưa được cấp phép, để sớm hoàn thành thủ tục cấp phép đầu tư.

Hiện nay, Bộ GTVT đang quản lý 53 dự án BOT, BT, PPP với tổng mức đầu tư khoảng 132.152 tỷ đồng gồm: 17 dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác với tổng mức đầu tư 16.062 tỷ đồng; 36 dự án đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư với tổng mức đầu tư 116.090 tỷ đồng (chưa bao gồm các dự án do Tổng công tư Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC đang triển khai). Trong đó, từ khi thành lập Ban PPP đến nay đã triển khai 34 dự án với tổng mức đầu tư 87.564 tỷ đồng. Ngoài ra, có 13 dự án sẽ sớm triển khai trong thời gian tới cùng với nhiều dự án khác đang kêu gọi đầu tư.

Tin và ảnh: Trí Dũng