Quý II/2022: TP. Hồ Chí Minh cần khoảng 59.600 - 65.500 lao động

Đăng ký tìm kiếm việc làm tại hội chợ việc làm ở TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Riêng trong tháng 4/2022, thành phố đã giải quyết việc làm cho 27.985 lượt người. Trong quý II/2022, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP. Hồ Chí Minh (FALMI) cho biết, thành phố cần khoảng 59.600 - 65.500 lao động.

Trong đó, cầu tuyển dụng trong doanh nghiệp nhà nước chỉ 1,17% tổng nhu cầu nhân lực; nhu cầu doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm 89,66%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 9,17%.

Nhu cầu nhân lực tập trung ở khu vực thương mại - dịch vụ chiếm 65,41% tổng nhu cầu nhân lực năm 2022, tiếp đó là khu vực công nghiệp - xây dựng (33,63%) và khu vực nông - lâm nghiệp, thủy sản (0,96%)./.