Hội thảo trực tuyến rà soát chuẩn mực Kế toán công Việt Nam đợt 2
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Trung tuần tháng 10/2021, Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Bộ Kinh tế Thụy Sỹ tổ chức hội thảo trực tuyến rà soát lần cuối dự thảo Chuẩn mực kế toán công Việt Nam (VPSAS) – ban hành đợt 2.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình AAA do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Tham dự hội thảo có hơn 50 người ở các điểm cầu, gồm: các thành viên tổ biên tập hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam (Cục Quản lý giám sát kế toán và kiểm toán - Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Học viện Tài chính,…), cùng các thầy cô của các trường đại học, học viện ở miền Bắc, miền Nam và một số đơn vị có quan tâm (Kiểm toán Nhà nước, Bệnh viện Từ Dũ, ...)

Trong suốt quá trình rà soát, ông Paul Mason - thành viên của Ủy ban Chuẩn mực kế toán công quốc tế đã trao đổi, giải đáp về các vướng mắc liên quan tới 6 chuẩn mực kế toán công sẽ ban hành đợt 2, bao gồm: Chuẩn mực VPSAS số 5 - Chi phí đi vay; Chuẩn mực VPSAS số 9 – Doanh thu từ giao dịch trao đổi; Chuẩn mực VPSAS số 11 – Hợp đồng xây dựng; Chuẩn mực VPSAS số 14 “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm”; Chuẩn mực VPSAS số 23 – Doanh thu từ giao dịch không trao đổi; Chuẩn mực VPSAS số 24 “Trình bày thông tin ngân sách trong Báo cáo tài chính”.

Được biết, hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam được Ban soạn thảo chuẩn mực kế toán công thuộc Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng đảm bảo đáp ứng yêu cầu tuân thủ theo các thông lệ quốc tế về kế toán và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Các chuẩn mực kế toán công Việt Nam có cùng ký hiệu chuẩn mực với chuẩn mực kế toán công quốc tế tương ứng.

Theo Ban soạn thảo, các chuẩn mực kế toán công quốc tế tương ứng được làm căn cứ là bản lưu hành năm 2001, được sửa đổi để phù hợp với các chuẩn mực kế toán công quốc tế khác đến ngày 31/12/2018, do Hội đồng chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSASB) ban hành.

Dự thảo các chuẩn mực kế toán công Việt Nam sẽ ban hành đợt 2 đã ký hiệu lại số thứ tự các đoạn so với chuẩn mực kế toán công quốc tế.

Đối với các nội dung có liên quan đến các chuẩn mực kế toán công khác, dự thảo các chuẩn mực kế toán công Việt Nam sẽ ban hành đợt 2 trích dẫn theo ký hiệu, tên các chuẩn mực kế toán công Việt Nam liên quan đã được ban hành./.