Tổng số than tiêu thụ trong tháng 7 của Vinacomin là 2,1 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước 1,85 triệu tấn, xuất khẩu 0,25 triệu tấn. Lũy kế 7 tháng đạt 23,6 triệu tấn than, trong đó tiêu thụ trong nước 16,35 triệu tấn, xuất khẩu 7,25 triệu tấn.

Sản lượng than tiêu thụ tháng 7 đạt thấp do sản lượng than tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giảm.ông Biên cho biết,

Trong nước hiện đang là mùa mưa nên sản lượng thủy điện tăng, nhiệt điện giảm cho nên than bán cho điện giảm. Sản lượng than cho điện trong tháng 7 chỉ đạt 0,9 triệu tấn, trong khi bình quân 6 tháng đầu năm 1,3 triệu tấn/tháng, bằng 70%. Đặc biệt là than xuất khẩu cả tháng 7 chỉ bán được 250 ngàn tấn, bằng 21% bình quân 6 tháng đầu năm là 1,16 triệu tấn/tháng.

Để cải thiện được những khó khăn đặt ra cho Vinacomin,theo ông Nguyễn Văn Biên, một mặt Vinacomin thực hiện nghiêm chỉnh chính sách thuế mới áp dụng từ 7/7/2013. Đồng thời chủ động báo cáo các bộ ngành những khó khăn vướng mắc trong tình hình hiện nay và đề xuất biện pháp tháo gỡ phù hợp.

Trong thời gian trước mắt do giảm sản lượng than xuất khẩu, Vinacomin phát huy tối đa thị trường nội địa, tạm giãn sản lượng sản xuất, giữ mức tồn kho tăng hợp lý để đảm bảo việc làm tối thiểu, ổn định đời sống cho thợ mỏ, khi cơ chế phù hợp đảm bảo xuất khẩu được than thì tiếp tục xuất khẩu theo chỉ tiêu được phê duyệt, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho sản xuất phát triển./.

Hà Anh