Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 16 (mã CK: LCG) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, công ty này dự kiến phát hành thêm 50 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương ứng 43,38% số cổ phiếu đang lưu hành).

Tỷ lệ thực hiện quyền 115,2:50. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá hiện nay của LCG đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán (13.050 đồng/cổ phiếu).

Nguồn vốn huy động được dự kiến 500 tỷ đồng sẽ dùng 204 tỷ đồng để thanh toán nợ đối với các tổ chức tín dụng và công ty con. Bên cạnh đó, 146 tỷ đồng được rót vào Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai (LCE Gia Lai) để triển khai giai đoạn 2 dự án nhà máy điện mặt trời Chư Ngọc – công suất 25 MWp và 150 tỷ đồng còn lại để đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư Long Tân.

Trước đó, năm 2020 LCG cũng từng chào bán gần 29,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số vốn huy động dự kiến là gần 294 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả chỉ có 2.407 cổ phiếu được phân phối thành công cho 20 cổ đông. Tỷ lệ cổ phiếu phân phối chỉ đạt 0,008%, nên LCG thu về vỏn vẹn hơn 24 triệu đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của LCG được nâng lên hơn 1.049 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân khiến cổ phiếu không được bán hết được chỉ ra là do LCG đưa ra mức giá chào bán cao hơn thị giá.

Trong kế hoạch vừa được thông qua, LCG cũng dự kiến phát hành 9,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương với 8% số lượng cổ phiếu đang lưu hành với tỷ lệ 100:8. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán. Thời gian dự kiến trong quý III và quý IV/2021./.

Hồng Quyên