Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP đưa ra đấu giá lô cổ phần (56.949.500 cổ phần, mệnh giá 10 nghìn đồng/cổ phần) do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sở hữu, với giá khởi điểm 1.348.736.000.000 đồng/lô cổ phần.

SCIC tiếp tục thoái vốn tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam
SCIC tiếp tục thoái vốn tại Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần. Các nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá đăng ký và nộp tiền đặt cọc từ 8 giờ ngày 14/10/2022 đến 16 giờ ngày 4/11/2022; nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh chậm nhất 11 giờ ngày 9/11/2022; nộp tiền mua cổ phần từ ngày 11/11/2022 đến 16 giờ ngày 17/11/2022; hoàn tiền đặt cọc từ ngày 11/11/2022 đến ngày 17/11/2022.

Được biết, Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam (VIW) có vốn điều lệ hơn 580 tỷ đồng, là doanh nghiệp chuyên đầu tư xây dựng và kinh doanh các hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và vệ sinh môi trường...

Được biết, VIW chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 7/2014. Năm 2017, 58 triệu cổ phiếu VIW chính thức giao dịch trên sàn UPCoM, giá tham chiếu 10.500 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/11 thị giá VIW là 16.800 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội dự kiến tổ chức phiên bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sở hữu vào ngày 23/9/2022. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (16h00 ngày 16/9/2022) không có nhà đầu tư đăng ký.

Vì vậy, theo quy định tại Điều 13 Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước sở hữu, ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-SGDHN ngày 26/8/2022 của Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức./.