Theo NHNN, nhóm ưu tiên là những doanh nghiệp, dự án bất động sản đủ điều kiện, đặc biệt là các doanh nghiệp có dự án bất động sản đáp ứng nhu cầu thực của thị trường, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp phù hợp với thu nhập của người lao động.

Ngành Ngân hàng sẽ chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn về nhà ở.

Sẽ rà soát phân loại dự án bất động sản để có giải pháp về tín dụng
Sẽ rà soát phân loại dự án bất động sản để có giải về tín dụng. Ảnh: T.L
Ngân hàng họp với các doanh nghiệp về tín dụng đối với bất động sản Đề nghị doanh nghiệp bất động sản cơ cấu lại phân khúc và giảm giá bán

Việc triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cũng được quan tâm đẩy mạnh, định hướng vào các đối tượng chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, chủ động cập nhật danh mục dự án nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ.

Với các dự án giao thông, ngân hàng cũng chủ động tiếp cận thông tin, xem xét, quyết định cho vay trên cơ sở thẩm định hiệu quả của dự án, khả năng trả nợ của khách hàng và khả năng cân đối nguồn vốn theo quy định của pháp luật.

Một trong những giải pháp được đề xuất là nâng cao trách nhiệm thẩm định, xem xét quyết định cho vay đối với các dự án lớn, trọng điểm quốc gia theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn hiệu quả.

Ngoài ra, để có thêm sức mạnh mạnh tài chính, ngành Ngân hàng cũng khuyến khích thực hiện hình thức đồng tài trợ đối với các dự án lớn, trọng điểm để tăng cường khả năng cung ứng vốn, chất lượng tín dụng./.