Việc sửa đổi tập trung nội liên quan đến khoản 3, điều 5 Thông tư 02/2021/TT-NHNN. Đó là quy định: Tỷ giá kỳ hạn giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ trong giao dịch kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi do các bên tham gia giao dịch thỏa thuận nhưng không vượt quá mức tỷ giá được xác định.

Sẽ sửa đổi một số quy định về quản lý ngoại hối
Sẽ sửa đổi một số quy định về quản lý ngoại hối. Ảnh: T.L
Bổ sung một số quy định về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước Ngân hàng Nhà nước chưa tìm đến kênh dự trữ ngoại hối để ổn định tỷ giá

Mức tỷ giá được xác định dựa trên một số yếu tố cơ sở như: Tỷ giá giao ngay tại ngày giao dịch; chênh lệch giữa hai mức lãi suất hiện hành là lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố và lãi suất mục tiêu Đô la Mỹ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Trường hợp lãi suất mục tiêu Đô la Mỹ nằm trong khoảng biên độ thì áp dụng mức lãi suất thấp nhất trong khoảng biên độ đó.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc quy định chi tiết những vấn đề liên quan đến hoạt động điều hành và dễ thay đổi theo diễn biến thị trường (như quy định mang tính chính sách về tỷ giá kỳ hạn, cơ sở xác định mức trần tỷ giá kỳ hạn) tại Thông tư 02 có thể làm hạn chế khả năng phản ứng của Ngân hàng Nhà nước trước biến động thị trường.

Chính vì vậy, nhằm duy trì sự linh hoạt, chủ động trong điều hành và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện rà soát, sửa đổi khoản 3 Điều 5 Thông tư 02/2021/TT-NHNN./.