Cụ thể, NHNN cho biết, trong thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước, giá vàng trong nước đã biến động mạnh, tăng nhanh, chênh lệch cao với giá quốc tế. Để ổn định thị trường, NHNN đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp; đồng thời thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng (TCTD) trên toàn quốc…

Sẽ tăng cung để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá vàng trong nước so với giá thế giới
Tiếp tục yêu cầu có giải pháp ổn định thị trường vàng. Ảnh: T.L
Nhanh chóng đưa thị trường vàng vào quỹ đạo ổn định Thủ tướng chỉ đạo quản lý thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút tiền

Theo NHNN, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 160/TB-VPCP ngày 11/4/2024, NHNN sẽ triển khai ngay các giải pháp sau:

1. Đối với thị trường vàng miếng, thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới.

2. Đối với thị trường vàng trang sức, mỹ nghệ, tiếp tục tạo điều kiện tối đa nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất để xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ.

3. Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng liên quan để:

(i) Yêu cầu doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua, bán vàng nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

(ii) Thực hiện ngay công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu vàng qua biên giới, trục lợi, đầu cơ, thao túng giá vàng. NHNN và các bộ, ngành cũng đã thành lập xong đoàn thanh tra và sẽ triển khai ngay trong tháng 4 này.

4. Đối với Nghị định 24/2012/NĐ-CP, NHNN đã có báo cáo tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Nghị định 24 và cũng đã đề xuất một số phương hướng chỉnh sửa, bổ sung đối với Nghị định 24 và triển khai trong thời gian tới./.