Theo Kế hoạch kinh doanh năm 2023, SeABank tập trung nguồn lực cho hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, gia tăng trải nghiệm của khách hàng với nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, linh hoạt cũng như tối ưu chi phí vận hành.

SeABank đạt hơn 2.016 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023

Trong nửa đầu năm 2023, SeABank đã tăng vốn điều lệ lên 24.537 tỷ đồngvà triển khai nhiều đợt giảm lãi suất. Ảnh: T.L

VRC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 vỏn vẹn 240 triệu đồng ABBank đạt 638 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Tính đến hết ngày 30/06/2023, SeABank đạt lợi nhuận trước thuế 2.016 tỷ đồng; tổng dư nợ hơn 161.889 tỷ đồng, tăng 5,15% so với thời điểm 31/12/2022. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 1,73%.

Tổng doanh thu của SeABank đạt gần 12.109 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu đến từ các hoạt động kinh doanh truyền thống tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ. Doanh thu phí đạt 466 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí quý II/2023 tăng trưởng gấp 2 lần so với quý I/2023 và có xu hướng tăng trong giai đoạn cuối năm 2023.

Tổng huy động từ khách hàng lũy kế 6 tháng của SeABank đạt 144.788 tỷ đồng, tăng trưởng 5,64%. Trong nửa đầu năm 2023, SeABank cũng đã tiếp nhận thêm nguồn vốn nước ngoài, đến 30/06/2023 tổng nguồn vốn huy động từ các tổ chức quốc tế đạt gần 11.772 tỷ đồng quy đổi, tăng trưởng 26,15% so với cuối năm 2022.

Ngân hàng này cho biết, nguồn vốn huy động này được dùng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của SeABank trong xu hướng đa dạng hóa, toàn cầu hóa nguồn vốn hoạt động./.